Autor článku: Ladislav Chrudina, Telekomunikace 2014-05-06.

Konec roku 2014 byl pro sektor elektronických komunikací poměrně rušný. Ministerstvo průmyslu a obchodu dokončilo, popřípadě dalo k připomínkám dva zásadní materiály.
Za prvé je to návrh operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, za druhé Národní plán rozvoje sítí nové generace. Bohužel třetí netrpělivě očekávaný dokument, který by měl transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady o snižování nákladů je zatím jen (snad) ve fázi příprav. O politickém (evropském) pozadí a cílech těchto dokumentů je v tomto speciálu podrobně psáno.

Více v časopise…