2013 – 01

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

  1. 50. výročí časopisu Telekomunikace

Vážení vytrvalí čtenáři,

velmi vás oceňuji, co by technicky zdatné čtenáře tohoto jediného ryze telekomunikačního časopisu, kteří stále projevují zájem o tento obor. Samotný pojem telekomunikace již má tak trochu nádech nostalgie a přejmenování tohoto oboru na elektronické komunikace to jednoznačně potvrzuje. Když k elektronickým komunikacím přidáme ještě informační technologie, tak se dostáváme k aktuálnímu názvu ICT. Promíchání IT a telekomunikací je „na povrchu“ již běžnou věcí, ale „uvnitř“ stále existují charakteristické rozdíly. Jedním z nich je snaha mít telekomunikační sítě řádně naplánované, organizované a robustní. Lidé pracující dlouhodobě v telekomunikacích inklinují spíše k preciznosti, detailismu a taky k opatrnictví. To v podstatě vychází z historického faktu stálé regulace a kontroly. Kdežto lidé z IT branže mi připadají odvážnější, střelenější, riskantnější a někdy i kreativnější. Je to dáno větší svobodou v IT businessu. Situace se však začne asi měnit. I informační systémy nakonec dostanou větší svázanost a standardizaci díky nepovedeným IT projektům ve státní správě a také díky stále se zvyšující hrozbě v oblasti kyberbezpečnosti. To je můj pohled ze zkušeností, které stále nabírám v ICT UNII, která právě mix IT a telekomunikací vytvořila již před třemi lety.

Časopis Telekomunikace oslaví v tomto roce 50. výročí své existence. Nedávno jsem byl doma donucen likvidovat staré papíry. Krabice s názvem Okresní správa spojů Prostějov obsahovala spoustu papírů psaných klasickým psacím strojem, několik projektů liniových staveb rýsovaných trubičkovým perem (které jsem osobně kreslil, protože naše montáže nemohly čekat rok a více na dodání projektu od Krajského ředitelství…). Našel jsem i několik diplomů za nejlepší zlepšovací návrh a diplomy za vítězství v lyžování na Sportovních hrách Spojů. S radostí jsem objevil několik čísel časopisu Telekomunikace z roku 1989 a 1990. Je neuvěřitelné, jak se náš obor za dvacet let změnil. Přechod od elektromechanických spojovacích systémů k dnešním digitálním miniaturám je opravdu zázrak. Při porovnání první větší půle věku tohoto časopisu s tou druhou menší půlí, lze říci, že v té první se toho technologicky ani moc nedělo. Relé, stříbrné kontakty, ranžír, tavná pojistka, krokový volič,„urák, síťák, traťák“, a, b, c drát, rozhlas po drátě, sirény, i nějaký tranzistor, ROH, ústřední ředitel správy pošt a telekomunikací… V té druhé půli časopisu Telekomunikace je vidět, jak to od roku 1990 vzalo jinou rychlost změn. Analog, integrované obvody, CATV, digital, optika, LAN, NMT, GSM, GPRS, LTE, ČTÚ, Eurotel, privatizace, Telsource, KPN, Bessel, Swiscom, Nextel, OSS, Český Telecom, liberalizace, APVTS, outsourcing, Telefonica, ICT UNIE, aukce…

Prostě vzalo to tak překotný vývoj, že již teď se těším na vydání časopisu Telekomunikace v roce 2020, kdy předběhneme USA (Digital Agenda 2020).

Priority ČTÚ v roce 2013

Dokončení aukce na volné kmitočty pro mobilní služby nové generace, dokončení analýzy relevantního trhu č. 8, ochrana spotřebitele v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb, podpora rozvoje sítí nové generace, kvalita služeb elektronických komunikací či zajištění dostupnosti poštovních služeb – nejen na tyto, ale i na řadu dalších úkolů se letos zaměří Český telekomunikační úřad. Plán činnosti ČTÚ pro rok 2013 projednala na svém prvním zasedání a následně schválila Rada ČTÚ.

Rada se shodla na tom, že nejvyšší pozornost bude, vedle zdárného dokončení aukce volných kmitočtů a podpory soutěže na trhu mobilních služeb, věnována ochraně a informovanosti spotřebitelů.

ČTÚ bude i nadále pokračovat v důsledné kontrole náležitostí smluvních podmínek a obchodních praktik při poskytování služeb elektronických komunikací a dohlížet na jejich transparentnost včetně transparentnosti cen a tarifů,“ uvedl Pavel Dvořák, předseda Rady ČTÚ. „Využijeme zejména ročních zkušeností, které ČTÚ získal při uplatňování nově rozšířených zákonných kompetencí. Pevně věřím, že i díky tomu ČTÚ letos zásadním způsobem přispěje k dalšímu rozvoji mobilních služeb v České republice.“

ČTÚ v této souvislosti dokončí analýzu smluvních dokumentů u mobilních operátorů a soustředí se na analýzu smluvních dokumentů dalších poskytovatelů služeb elektronických komunikací. Zjištění z analýz promítne do veřejného souboru konkrétních požadavků na řešení vybraných smluvních podmínek, včetně typových příkladů. Ke zkvalitnění ochrany spotřebitele napomůže i nově připravovaný spotřebitelský portál. Ten bude mít za cíl zvýšit přehlednost informací poskytovaných ČTÚ a rozšířit je tak, aby uživatelé služeb elektronických komunikací a poštovních služeb, a to i zdravotně postižení uživatelé, získali maximální a praktické informace k uplatňování svých spotřebitelských práv. ČTÚ se současně zaměří i na aktualizaci dříve stanovených podmínek týkajících se kvality poskytovaných služeb.

„Od počátku tohoto roku má ČTÚ nově svěřené kompetence i v oblasti poštovních služeb. Proto urychleně připraví a aplikuje pravidla pro řešení stížností a podnětů uživatelů těchto služeb včetně systému řešení námitek proti vyřízení reklamací,“ představil další prioritu Pavel Dvořák.

Nově získané kompetence se rovněž odrazí v zahájení monitorování poštovních služeb a v zavedení systému evidence podnikatelů v této oblasti. ČTÚ také připraví a aplikuje systém pravidelného přezkoumávání dostupnosti základních poštovních služeb a přezkoumávání úrovně jejich kvality a způsobu poskytování a zajišťování.

Trvale sledovanými hlavními úkoly zůstávají i monitorování a analýzy relevantních trhů a s nimi související hodnocení vývoje cen služeb elektronických komunikací. Z nich pak budou vycházet konkrétní návrhy opatření obecné povahy s cílem podpořit konkurenci.

Mezi hlavní úkoly se dále řadí správa rádiového spektra včetně aktualizace související strategie, pokračující inventarizace infrastruktury pro potřeby evropské harmonizace, vytvoření pravidel a doporučení pro využívání řízení datového provozu a zahájení národní přípravy na Světovou radiokomunikační konferenci (WRC-15). Aktualizovaná strategie správy rádiového spektra se následně stane základem pro přípravu návrhu principů využití a přidělení pásma VHF pro podporu rozvoje digitálního rozhlasového vysílání. V neposlední řadě pak ČTÚ bude aktivně spolupracovat s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR na plnění úkolů vyplývajících ze státní politiky Digitální Česko.

I v roce 2013 ČTÚ zajistí maximální transparentnost svého rozhodování formou organizování veřejných konzultací, pravidelných měsíčních monitorovacích zpráv, workshopů a specializovaných analytických výstupů.

 Na kolokviu ICT Unie se debatovalo o strategii eGovernmentu

Náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu Robert Ledvinka a hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix byli hosty prvního kolokvia ICTU v letošním roce. Konalo se v pondělí 7. ledna odpoledne v pražském hotelu Fortuna City a jeho tématem byly strategické otázky budoucnosti eGovernmentu a ICT ve veřejné správě České republiky.

Po úvodním slově, jehož se zhostil prezident ICT Unie Svatoslav Novák, byl prvním řečníkem Robert Ledvinka. Uvedl, že ICTU je jako profesní asociace, která reprezentuje ICT průmysl v ČR, pro ministerstvo vnitra preferovaným a respektovaným partnerem. Objasnil důvody vzniku dokumentu Strategie eGovernment 2014+, který na základě požadavku Evropské komise vypracovalo ministerstvo vnitra, a jak název napovídá, je zaměřen na rozvoj eGovernmentu v rámci nového programového období EU od roku 2014. ICT Unie měla možnost dokument v závěru loňského roku připomínkovat. V těchto dnech se připomínky vypořádávají – tak, aby materiál mohl být do konce ledna předložen ke schválení vládě.

Ondřej Felix ve svém vystoupení připomněl význam konceptu sdílených služeb ve veřejné správě, které pomohou zefektivnit výkon jednotlivých agend a významně ušetřit. Vysvětlil některé principy fungování eGovernmentu a pojmy, v jejichž výkladu panuje nejednoznačnost či jsou podle něj chápány chybně.

Závěrečná a nejdelší část kolokvia pak byla věnována debatě o výše uvedeném strategickém materiálu a konkrétních připomínkách k němu. Početná účast zástupců členských firem ICTU na akci a jejich aktivní podíl na diskusi s oběma hosty svědčí o důležitosti i aktuálnosti zvoleného tématu.

 GTS Czech spustila nové sítě

Telekomunikační operátor a poskytovatel služeb datových center GTS Czech (GTS) rozšířil sítě v regionálních městech po celé České republice. Nové telekomunikační sítě s technologií FWA spustila firma GTS postupně ve 25 vybraných městech od podzimu loňského roku do začátku ledna. Představují zejména zlepšení možností využití moderních komunikačních technologií pro místní podnikatele. Špičkové parametry nových sítí jsou garantovány díky využití licencovaného pásma. Symetrické a neagregované připojení k internetu je ideálním řešením pro všechny firmy, které chtějí využívat moderní cloudové služby.

„Investice do nových regionálních sítí pro nás byla velmi významná – podtrhuje totiž náš závazek podporovat konkurenceschopnost místních podnikatelů. Její snazší získání jim právě díky moderní a kvalitnější technologii nabízíme,“ říká Pavel Brabenec, ředitel marketingové divize, GTS Czech. „Předpokládáme, že naše nové FWA sítě pokryjí potřeby více než tisícovky firemních zákazníků.“

Rychlejší síť nejen pro připojení k internetu se během podzimu a zimy postupně zavedla v následujících městech: Opava, Šumperk, Třinec, Uherské Hradiště, Žďár nad Sázavou, Děčín, Jindřichův Hradec, Litvínov, Mladá Boleslav, Znojmo, Most, Nový Jičín, Blansko, Litoměřice, Prachatice, Říčany, Třebíč, Ústí nad Orlicí, Česká Lípa, Cheb, Chrudim, Písek, Vyškov, Pelhřimov a Rumburk.

 Nový vlajkový model Sony Xperia Z

Společnost Sony představila na veletrhu CES 2013 svou novou vlajkovou loď mezi chytrými mobilními telefony. Jedná se o model Sony Xperia Z, který uživatelům nabídne opravdu nadprůměrnou výbavu, jen namátkou čtyřjádrový procesor, 2GB RAM, 13megapixelový fotoaparát a 5palcový displej s Full HD rozlišením.

Základem všeho je odolné tělo vyrobené ze skleněných vláken a polyamidu, které získalo specifikaci krytí IPX5/7 a IP5X. Telefon tak je odolný vůči stříkající vodě a částečně i prachu. Displej je také tvrzený ochranným sklem odolným proti poškrábání. Celkově se tedy jedná o velmi pevnou konstrukci, která by měla odolat všemu, s čím se v běžném životě s mobilním telefonem můžeme setkat.

Nyní se již dostáváme k tomu, co je ukryto v těle modelu Sony Xperia Z. Tak především čtyřjádrový procesor Snapdragon MDM9215M/APQ8064 s taktem 1,5 GHz od společnosti Qualcomm a GPU Adreno 320. Tento procesor zajišťuje dostatečný výkon při běžné práci i ve chvíli, kdy bude spuštěno více aplikací. Rychlosti smartphonu pomáhá také výkonná paměť, 2GB RAM se sběrnicí DDR3 umožňuje skutečně velmi rychlé zpracování informací.

Další skvělou zprávou je displej. Ten má rovných 5 palců, ale především na tuto velikost nabízí Full HD rozlišení 1 920 × 1 080 pixelů. Jak velkou úhlopříčku má vaše Full HD televize? Displej disponuje technologií Sony Mobile Bravia Engine 2 zajišťující skvělý jas a pestré barevné podání.

Dalším úžasným prvkem je 13,1megapixelový fotoaparát, i když lákadlem je spíše funkce HDR nebo stabilizace obrazu. Z dalších funkcí pak jmenujme 16× digitální zoom, detekci obličeje, geotagging, různé efekty, redukci červených očí, časovač a další. Samozřejmě nechybí ani automatické ostření a blesk. Videa pak lze pořizovat v plném HD rozlišení 1080p@30fps.

Možnosti připojení zahrnují automatické přepínání mezi dostupnými sítěmi GSM/EDGE, UMTS/HSPA a LTE, datové rychlosti HSPA mohou být až 42,2/5,8 Mb/s a pro LTE 100/50 Mb/s. Kromě toho se lze připojit prostřednictvím WiFi podle IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 s A2DP, přes rozhraní microUSB 2.0, microHDMI, 3,5mm jack nebo NFC. Z dalších možností zmiňme čelní 2,2megapixelovou kameru, FM rádio, A-GPS a GLONASS, digitální kompas, gyroskop, akcelerometr, senzor přiblížení či interní paměť 16 GB s podporou microSD až do 32 GB.

Jako operační systém je využíván Android 4.1 Jelly Bean, který bude možné později aktualizovat na verzi 4.2. Napájení zajišťuje napevno integrovaná baterie Li-Ion s kapacitou 2 330 mAh, což by mělo postačovat na 11/14 h volání (2G/3G) a 40 h přehrávání hudby. Na trhu by se Sony Xperia Z měla objevit nejdříve v březnu za cca 620 EUR.

 Nejmenší WiFi směrovač na světě

Společnost Asus představila WL-330NUL Pocket Router, což je nejmenší plnohodnotný rádiový směrovač na světě. Rádiové připojení k internetu je tak snadné i mimo dosah domácí či pracovní sítě. Tento směrovač není větší než klasický USB flash disk a váží jen 25 g. Přesto je vybaven jedním ethernetovým portem pro připojení ke kabelové síti a vestavěným modulem WiFi podle standardu IEEE 802.11b/g/n pro rozšíření rádiové sítě.

WL-330NUL Pocket Router se napájí z USB portu notebooku nebo přímo z elektrické zásuvky a vytváří vlastní zabezpečený rádiový přístupový bod pro snadné sdílení kabelového či rádiového připojení s více rádiovými zařízeními. WL-330NUL Pocket Router lze rovněž použít jako ethernetový USB adaptér pro notebooky, kterým chybí integrovaný ethernetový port, což z něj dělá ideálního společníka na cesty.

ASUS WL-330NUL Pocket Router bude v prodeji od února 2013.

 Lenovo IdeaCentre Horizon

Společnost Lenovo představila na CES 2013 Idea-Centre Horizon, první dotykový počítač spadajícího do kategorie All-in-One řešení. Jedná se o první mezilidský počítač, na kterém může pracovat více uživatelů najednou. Tento počítač funguje jako velký tablet a uživatelé ho mohou v horizontální poloze využít třeba pro hraní her. Reaguje totiž v jednu chvíli na dotek až deseti prstů. IdeaCentre Horizon lze však postavit i klasicky a používat běžným způsobem pro osobní práci nebo sdílení multimédií. Na letošní výstavě CES získal tento unikátní produkt ocenění jako nejlepší produkt v kategorii PC a tablety.

IdeaCentre Horizon podporuje interaktivní herní příslušenství a je navržen pro dotykem ovládané hry pro několik hráčů. Horizon využívá dotykové funkce Windows 8, aby uvedl do života hry od předních herních vydatelů Electronic Arts a Ubisoft takovým způsobem, jaký hráči nikdy předtím neviděli. Horizon se také může snadno přeměnit na 27palcový vysoce výkonný počítač schopný zvládnout jakýkoli úkol, který uživatelé potřebují zpracovat.

IdeaCentre Horizon se svou gigantickou obrazovkou, dynamickou grafikou a ovládáním až deseti prsty umožňuje maximálně využívat systém Windows 8 a je ideální pro hry pro více hráčů. Přichází se speciální sadou příslušenství, včetně e-kostky nebo čtyř joysticků, aby nabídnul zcela nový digitální herní zážitek spojující herní příslušenství s akcí na obrazovce. Pro hráče je to akce částečně fyzická, částečně digitální. IdeaCentre Horizon obsahuje Lenovo App Shop, speciální obchod s aplikacemi podporovaný Intel AppUp, který nabízí uživatelům přístup k více než 5 tisíc víceuživatelským zábavním aplikacím. Horizon také přichází s exkluzivním přístupem nebo balíčkem předem nahraných her a vzdělávacích aplikací od špičkových výrobců včetně Electronic Arts, FableVision, Open Labs, Ubisoft, FilmOn TV a stovkami špičkových her a aplikací z BlueStacks, takže si určitě vyberou hráči všech věkových kategorií.

S inteligentním systémem nastavení polohy mohou uživatelé Horizon snadno položit naplocho a tak automaticky aktivovat víceuživatelské a vícedotykové rozhraní Lenovo Aura. Toto jednoduché rozhraní umožňuje rodinám hrát, učit se nebo si společně užívat multimediální obsah na jedné společné obrazovce. Aura také představuje skvělý způsob, jak spouštět předem instalované hry a vzdělávací aplikace, nebo jak stáhnout nové aplikace z on-line App Store.

Horizon se perfektně profiluje jako rodinný All-in-One počítač pro práci i zábavu. Jeho velký podsvícený displej lze sledovat prakticky z jakéhokoli úhlu a díky jeho NVIDIA GeForce grafice vypadá digitální obsah úžasně. O kvalitní reprodukci zvuku se postará Dolby Home Theatre v4 audio a dostatečnou výkonnost zajišťuje procesor Intel Core i7.

Volitelně nabízí Horizon pohyblivý a prostorově úsporný stojan Horizon Multimode Table, který uživatelům umožňuje měnit úhel a výšku umístění počítače, od zcela vodorovné polohy až ke svislé.

IdeaCentre Horizon bude celosvětově k dispozici v průběhu léta.

 Prima Zoom ve třetím multiplexu

Společnost Czech Digital Group, a.s. (CDG), provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), zahajuje od 1. února 2013 celoplošné vysílání v pořadí čtvrtého programu Primy – Prima Zoom. Jedná se tematickou stanici zaměřenou na dokumentární seriály, filmy či magazíny, které budou vysílány v ucelených tematických blocích. Celoplošné vysílání v rámci třetího multiplexu umožní televizi Prima Zoom pokrývat 93,5 % území České republiky. Nový program tak bude moci sledovat 95,7 % obyvatel České republiky, což představuje potenciálně 9,765 milionu diváků. Prima Zoom doplňuje ve třetím multiplexu celoplošné vysílání stanice Prima LOVE, Pětka, TV Óčko, Šlágr TV a rozhlasové stanice Proglas. V MUX 3 již v jednotlivých regionech vysílají také stanice západočeská regionální TV ZAK, moravskoslezská TV Polar, liberecká TV Genus Plus, Jihočeská televize, moravská TV Morava a v oblasti Královéhradeckého a Pardubického kraje Východočeská televize V1.

„Nová celoplošná televize přinese do třetího multiplexu opět další zajímavé obohacení programové nabídky. Jsme rádi, že mají zákazníci neustále zájem o naše služby, jejichž spektrum jsme připraveni nadále rozšiřovat,“ uvedl Martin Gebauer, člen představenstva společnosti CDG.

„Televize Prima Zoom je svým programovým zaměřením především na dokument mezi českými televizemi specifická. Je určena všem, které baví zblízka poznávat zajímavá místa, lidi i příběhy. Jsme přesvědčeni, že Prima Zoom díky zajímavé programové nabídce a celoplošnému pozemnímu vysílání zaujme velké množství diváků po celé České republice,“ uvedl Marek Singer, generální ředitel FTV Prima.

Prima Zoom je první volně šířená ryze dokumentární televizní stanice zaměřená převážně na související žánry, jako je dokumentární film, dokumentární seriál, magazín a další typy pořadů. Diváci se mohou těšit především na dokumenty o válce, Zemi a vesmíru, přírodě a zvířatech, katastrofách, historii a oceánech. Zpočátku bude televize vysílat minimálně 15 hodin denně, později program rozšíří na celodenní vysílání.

 Iconia B1-A71 tablet pro každou příležitost

Společnost Acer uvedla na trh nový tablet Iconia B1-A71, který je určen pro mladé lidi, nové uživatele nebo rodiny s dětmi, které shánějí pro své děti další tablet. Tablet je rovněž vhodný pro pracovně vytížené jedince, kteří hledají spolehlivého mobilního společníka. Sedmipalcový displej v podstatě odpovídá velikosti stránky standardní knížky, takže čtení e-knížek, prohlížení webových stránek či hraní her nebo sledování videa je dostatečně pohodlné, a to i díky vícedotykovému ovládáním až deseti prsty.

Tablet o rozměrech 197,4 × 128,5 × 11,3 mm váží jen 320 g a je vybaven dvoujádrovým procesorem MTK 8317T s taktem 1,2 GHz, 8GB vnitřní pamětí, grafickým jádrem PowerVR SGX531, 7palcovým TFT kapacitním displejem s rozlišením 1 024 × 600 pixelů, 0,3megapixelovou webovou kameru a operačním systémem Android 4.1 Jelly Bean. Možnosti připojení zahrnují WiFi podle IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, microUSB 2.0 a 3,5mm jack. Napájení zajišťuje Li-Pol baterie s kapacitou 2 710 mAh. Tablet Iconia B1-A71 by na trhu měl objevit během 1. čtvrtletí za relativně lidových 3 333 Kč včetně DPH.

Autor článku: Jaromír Novák, Telekomunikace 2013-01.

Vysokorychlostní přístup k internetu je součástí základní infrastruktury společnosti, stejně jako dálnice, železniční koridory nebo energetická rozvodná síť. Bez této základní infrastruktury se snižuje hodnota bydlení pro občany v daném místě a je nemožná efektivní realizace podnikatelských záměrů, což dokládá i skutečnost, že kvalitní, rychlé a robustní připojení k internetu je podmínkou, bez které si nedokážou zahraniční investoři představit svůj vstup do České republiky.

Více v časopise…

Autor článku: Dagmar Straková, Telekomunikace 2013-01.

Univerzálna služba je dôležitým spoločenským záujmom, ktorého presadzovanie je nadradené bežným obchodným aktivitám poskytovateľov verejných služieb. V roku 1996 Svetová obchodná organizácia uznala právo členských krajín definovať si univerzálnu službu, ktorá zároveň nebude považovaná za per se protisúťažnú za predpokladu, že bude spravovaná transparentne, nediskriminačne, neutrálne a nebude viac zaťažujúca než je nevyhnutné pre dosiahnutie jej účelu.

Více v časopise…

Autor článku: Peter Leonhardt, Václav Křepelka, Telekomunikace 2013-01.

Londýnská olympiáda svedla dohromady desetitisíce lidí, ať už to byli sportovci, organizátoři, novináři, VIP návštěvníci, veřejnost a spousta dalších skupin a jednotlivců. Spolu s růstem počtu chytrých telefonů a tabletů navazujícím na současný stálý růst objemu a spektra obsahu zpřístupněného přes přístupové body a vyhledávače očekávalo velké množství lidí připojitelnost svých mobilních přístrojů během jejich pobytu na olympijských sportovištích. A v tom spočívala úloha BT v roli oficiálního komunikačního partnera zajistit konektivitu WiFi napříč všemi lokalitami a to navíc i pro kontrolu vstupenek. V následujícím textu je popsáno řešení pokrytí WiFi. Článek je volným zpracováním příspěvku Petera Leonhardta z BT, který navíc při svém představení na 51. kongresu FITCE v Poznani získal ocenění nejlepšího příspěvku.

Více v časopise…

Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2013-01.

V polovině r. 2012 schválil evropský parlament rezoluci o zavedení služby public eCall v zemích evropské unie. Tato služba automatizovaného tísňového volání z vozidel by měla být bezplatná a je založena na jednotném evropském tísňovém čísle 112. Ve všech zemích EU bude implementována dle jednotných evropských standardů, ovšem s respektováním národních specifik příjmu tísňového čísla 112. Důraz při zavádění služby je kladen zejména na mezinárodní interoperabilitu. Tu zajistí kromě striktního dodržení výše zmíněných evropských standardů i odeslání informací z vozidlové jednotky právě na jednotné evropské tísňové číslo 112. To je rozdíl od komerčních služeb eCall, které využívají běžných národních čísel asistenčních služeb.

Více v časopise…