Autor článku: Dagmar Straková, Telekomunikace 2013-01.

Univerzálna služba je dôležitým spoločenským záujmom, ktorého presadzovanie je nadradené bežným obchodným aktivitám poskytovateľov verejných služieb. V roku 1996 Svetová obchodná organizácia uznala právo členských krajín definovať si univerzálnu službu, ktorá zároveň nebude považovaná za per se protisúťažnú za predpokladu, že bude spravovaná transparentne, nediskriminačne, neutrálne a nebude viac zaťažujúca než je nevyhnutné pre dosiahnutie jej účelu.

Více v časopise…