Autor článku: Vladimír Velechovský, Telekomunikace 2013-01.

V polovině r. 2012 schválil evropský parlament rezoluci o zavedení služby public eCall v zemích evropské unie. Tato služba automatizovaného tísňového volání z vozidel by měla být bezplatná a je založena na jednotném evropském tísňovém čísle 112. Ve všech zemích EU bude implementována dle jednotných evropských standardů, ovšem s respektováním národních specifik příjmu tísňového čísla 112. Důraz při zavádění služby je kladen zejména na mezinárodní interoperabilitu. Tu zajistí kromě striktního dodržení výše zmíněných evropských standardů i odeslání informací z vozidlové jednotky právě na jednotné evropské tísňové číslo 112. To je rozdíl od komerčních služeb eCall, které využívají běžných národních čísel asistenčních služeb.

Více v časopise…