Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

  1. 50. výročí časopisu Telekomunikace

Vážení vytrvalí čtenáři,

velmi vás oceňuji, co by technicky zdatné čtenáře tohoto jediného ryze telekomunikačního časopisu, kteří stále projevují zájem o tento obor. Samotný pojem telekomunikace již má tak trochu nádech nostalgie a přejmenování tohoto oboru na elektronické komunikace to jednoznačně potvrzuje. Když k elektronickým komunikacím přidáme ještě informační technologie, tak se dostáváme k aktuálnímu názvu ICT. Promíchání IT a telekomunikací je „na povrchu“ již běžnou věcí, ale „uvnitř“ stále existují charakteristické rozdíly. Jedním z nich je snaha mít telekomunikační sítě řádně naplánované, organizované a robustní. Lidé pracující dlouhodobě v telekomunikacích inklinují spíše k preciznosti, detailismu a taky k opatrnictví. To v podstatě vychází z historického faktu stálé regulace a kontroly. Kdežto lidé z IT branže mi připadají odvážnější, střelenější, riskantnější a někdy i kreativnější. Je to dáno větší svobodou v IT businessu. Situace se však začne asi měnit. I informační systémy nakonec dostanou větší svázanost a standardizaci díky nepovedeným IT projektům ve státní správě a také díky stále se zvyšující hrozbě v oblasti kyberbezpečnosti. To je můj pohled ze zkušeností, které stále nabírám v ICT UNII, která právě mix IT a telekomunikací vytvořila již před třemi lety.

Časopis Telekomunikace oslaví v tomto roce 50. výročí své existence. Nedávno jsem byl doma donucen likvidovat staré papíry. Krabice s názvem Okresní správa spojů Prostějov obsahovala spoustu papírů psaných klasickým psacím strojem, několik projektů liniových staveb rýsovaných trubičkovým perem (které jsem osobně kreslil, protože naše montáže nemohly čekat rok a více na dodání projektu od Krajského ředitelství…). Našel jsem i několik diplomů za nejlepší zlepšovací návrh a diplomy za vítězství v lyžování na Sportovních hrách Spojů. S radostí jsem objevil několik čísel časopisu Telekomunikace z roku 1989 a 1990. Je neuvěřitelné, jak se náš obor za dvacet let změnil. Přechod od elektromechanických spojovacích systémů k dnešním digitálním miniaturám je opravdu zázrak. Při porovnání první větší půle věku tohoto časopisu s tou druhou menší půlí, lze říci, že v té první se toho technologicky ani moc nedělo. Relé, stříbrné kontakty, ranžír, tavná pojistka, krokový volič,„urák, síťák, traťák“, a, b, c drát, rozhlas po drátě, sirény, i nějaký tranzistor, ROH, ústřední ředitel správy pošt a telekomunikací… V té druhé půli časopisu Telekomunikace je vidět, jak to od roku 1990 vzalo jinou rychlost změn. Analog, integrované obvody, CATV, digital, optika, LAN, NMT, GSM, GPRS, LTE, ČTÚ, Eurotel, privatizace, Telsource, KPN, Bessel, Swiscom, Nextel, OSS, Český Telecom, liberalizace, APVTS, outsourcing, Telefonica, ICT UNIE, aukce…

Prostě vzalo to tak překotný vývoj, že již teď se těším na vydání časopisu Telekomunikace v roce 2020, kdy předběhneme USA (Digital Agenda 2020).