Autor článku: Jaromír Novák, Telekomunikace 2013-01.

Vysokorychlostní přístup k internetu je součástí základní infrastruktury společnosti, stejně jako dálnice, železniční koridory nebo energetická rozvodná síť. Bez této základní infrastruktury se snižuje hodnota bydlení pro občany v daném místě a je nemožná efektivní realizace podnikatelských záměrů, což dokládá i skutečnost, že kvalitní, rychlé a robustní připojení k internetu je podmínkou, bez které si nedokážou zahraniční investoři představit svůj vstup do České republiky.

Více v časopise…