2007 – 07

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Boj technologií, nebo boj o budoucnost?

Jsme svědky zásadního přelomu v telekomunikačních službách, pokud to mohu nazvat ještě klasickým názvoslovím. Ke klientům telco operátorů se derou služby, které ještě před pár lety měly pouze nádech sci-fi. Do domácností se dostává televize po dvojlince a různé služby přes internet začínají opravdu pomáhat lidem. Všem z oboru je jasné, že zásadním klíčem k úspěchu je vysokorychlostní komunikační infrastruktura. A je i zásadním klíčem k zajištění podnikatelských a ekonomických atributů do budoucnosti.

To si ve velké míře uvědomují právě provozovatelé telekomunikačních sítí, kteří jsou však velmi opatrní na investování do technologií, které mohou vysokorychlostní přenosy zajistit. Nelze jim vyčítat určitou váhavost v rozhodování, neboť tlak akcionářů na jasné hospodářské výsledky je po „bublinách ICT“ enormní. Otázkou zůstává, do jaké vysokorychlostní technologie investovat. Zda do bezdrátových, rychle aplikovatelných technologií, nebo do investičně náročnějších optických sítí.

Na druhé straně je obdivuhodné, jak rychle se rozhodují municipální politici, kteří za využití různých dotací, grantů a veřejných rozpočtů investují do metropolitních sítí z důvodu modernizace komunikačních sítí veřejné správy. Důvodem rychlých rozhodnutí je patrně kratší životní cyklus lokálního politika a mnohem menší odpovědnost za návratnost realizované investice. Je velmi ušlechtilé, že třešničkou na dortu takové investice je blaho občanů, kdy mohou mít internet zdarma nebo volný přístup na obecní webové stránky. Ale ruku na srdce, vždyť to, co k životu potřebujeme mnohem více, zadarmo není a naopak se ceny za energii, vodu apod. neustále zvyšují.

Je třeba ještě podotknout, že pro rychlé realizace vysokorychlostních sítí většinou radnice sahají po bezdrátových systémech, jako je WiFi nebo na svět se deroucí WiMAX.

Jak dlouho však tyto technologie udrží krok s nároky zákazníků a s požadovanými parametry budoucích služeb?

Je jasné, že investováním do optiky je zaručena mnohem delší životnost investice, zejména s předpokladem posunu broadbandové rychlostní hranice v blízké budoucnosti.

V porovnání se zámořím se Evropa začíná teprve probouzet do masivnějšího nasazování optických technologií. Můžeme sledovat, že některá evropská hlavní města jako Vídeň, Amsterodam, Paříž již začala budovat optické metropolitní sítě včetně FTTH ve větším rozsahu. Možná je to i díky rychlému rozhodování politiků. Je pozitivní, že veřejné investice jdou do technologií s dlouhodobou životností a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Doufejme však, že tyto nové sítě budou otevřené dalším operátorům a nebudou narušovat hospodářskou soutěž.

Přesto si myslím, že i provozovatelům telco sítí musí dojít, že investice do FTTH jsou snad jedinou možnou cestou k udržení businessu v příštích deseti-patnácti letech. Jen na superrychlých sítích bude možné poskytovat služby, o kterých se nám dnes ani nesní.

IT si „najímají“ i menší firmy

Architektonicko-developerská společnost A PLUS Brno, která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců a jejímž cílem je poskytovat komplexní služby v procesu přípravy a realizace investic, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého oddělení IT. O správu a rozvoj informačních technologií se tak od léta letošního roku stará externí dodavatel – společnost Anect, která firmě pronajímá také veškerý potřebný hardware a software. Outsourcing má společnosti A PLUS přinést nejen kvalitní IT, ale také nemalé úspory.

Řešení kompletního outsourcingu IT znamená, že firma nemá žádné vlastní IT vybavení ani specialisty a využívá zdrojů externího dodavatele. To s sebou, podle obchodního ředitele Anectu Marka Šoltyse, nese řadu výhod i finančních úspor. Anect se stará o veškerou správu a rozvoj informačních technologií společnosti A PLUS, potřebná zařízení a technologie bude firmě dodávat a instalovat na základě dohody o pronájmu. Celkové roční náklady odpovídajícího řešení IT se pohybují v řádu několika milionů korun, outsourcing by měl firmě A PLUS přinést úspory až 750 tisíc korun.

Podle Jaromíra Černého, člena představenstva A PLUS, ušetří zejména na platech a nákladech na vzdělávání IT specialistů, dojde ke zjednodušení účtování všech služeb IT (jedna měsíční faktura jedinému dodavateli), získají možnost operativně a prakticky okamžitě rozvíjet podnikové IT a nesporným přínosem je i lepší vzájemná provázanost služeb a jednotné uživatelské prostředí. Díky outsourcingu se firma bude moci lépe soustředit na svůj obor činnosti, na který se specializuje a který jí přináší zisk.

V rámci uvádění projektu do praxe již proběhly audity softwaru a hardwaru, koncem srpna došlo k výměně pracovních stanic, byla navržena nová architektura sítě LAN včetně jejího zabezpečení; v současnosti se zprovozňuje poštovní server a na červen 2008 se plánuje spuštění nového intranetového portálu.

GTS Novera poskytuje konektivitu ministerstvu obrany

Společnost GTS Novera podepsala s Ministerstvem obrany ČR smlouvy na pronájem a provoz mezinárodních telekomunikačních okruhů pro lokality v Německu a Polsku. Jedná se o spoje, které slouží k zabezpečení přenosu dat v rámci NATO. GTS Novera zvítězila ve výběrových řízeních díky nejnižší nabídkové ceně. Služby bude zajišťovat od letošního podzimu až do roku 2012.

GTS Novera se orientuje především na dodávání telekomunikačních služeb firemním zákazníkům a sektoru veřejné správy a místních samospráv. Podle Milana Rusnáka, generálního ředitele společnosti, vítězství v tendru potvrzuje kvality firmy právě v uvedené oblasti. Uvedl také, že mají v úmyslu zúčastnit se i dalšího výběrového řízení ministerstva obrany, které bylo vypsáno na konci srpna, a to na pronájem a provoz mezinárodních telekomunikačních okruhů.

Jako vítěz dvou výběrových řízení bude společnost GTS Novera Ministerstvu obrany ČR poskytovat mezinárodní digitální okruhy o kapacitě 2 Mb/s pro lokality v Německu a Polsku. Výběrová řízení vypsalo ministerstvo na jaře a GTS Novera v nich nejnižší nabídkovou cenou porazila další tři uchazeče. Příslušné smlouvy byly podepsány 25. července a 27. srpna a společnost GTS Novera bude služby poskytovat od poloviny října 2007 do konce roku 2012.

Google Apps v češtině

Společnost Google uvádí hostované aplikace pro komunikaci a spolupráci „Google Apps“ v češtině. Balík aplikací obsahuje nástroje pro práci s dokumenty, elektronickou poštou, tabulkami, aj. v režimu on-line, takže jsou uživatelům dostupné prakticky kdykoli a kdekoli. V rámci programu, jehož cílem je zajistit přístup k produktům a službám co nejširšímu počtu lidí v jejich mateřském jazyce, zavedl Google podporu řady dalších jazyků – nově je to kromě češtiny také arabština, hebrejština, dánština, maďarština a další.

Google Apps je sada aplikací určených pro firmy, vzdělávací instituce a další organizace, které chtějí svým uživatelům dát možnost využívat komunikační nástroje, aniž by musely kupovat, instalovat a udržovat nezbytný software či hardware. Správci domén pomocí jednoduchého internetového ovládacího rozhraní řídí svou doménu, nastavují uživatelské účty, distribuční seznamy a zpřístupňují jednotlivé služby konkrétním uživatelům apod. Koncoví uživatelé, jimž správci zřídili uživatelský účet, se pak mohou přihlásit z libovolného počítače a prohlížet i upravovat příslušné dokumenty podle potřeby.

Google nabízí tři verze Google Apps:

  • Standard Edition je bezplatná služba, která umožňuje firmám, rodinám nebo skupinám uživatelů využívat Google Apps na jejich doménách.
  • Premier Edition je verze za poplatek 50 amerických dolarů ročně na uživatele. Služby jsou nastaveny tak, aby dokázaly uspokojit náročné firemní požadavky na instalaci, propojení, úložné prostory a podporu. Součástí balíku je i telefonická podpora, 10GB e-mailové schránky a rozhraní API pro začlenění služeb do podnikového systému.
  • Education Edition je bezplatná služba poskytovaná univerzitám a vzdělávacím institucím. Její součástí je nezbytná podpora, úložná kapacita a rozhraní API.

Správci sítí firem, univerzit a dalších institucí tedy mohou zpřístupnit uživatelům následující funkce a aplikace v českém jazyce:

  • GMail – e-mailová služba nabízí 2 GB úložné kapacity na uživatele plus nástroje pro vyhledávání. Správci sítí mohou vytvářet personalizované e-mailové účty, např. uzivatel@priklad.com namísto uzivatel@gmail.com.
  • Dokumenty Google – aplikace pro tvorbu dokumentů a tabulek s možností spolupráce uživatelů v reálném čase. Nově je součástí „dokumentů“ také nástroj pro vytváření on-line prezentací, který umožňuje uživatelům v reálném čase prezentace sdílet a upravovat, přičemž soubor je uložen na jediném místě na webu.
  • Startovací stránka – výchozí stránka, kterou uživatelé Google Apps využívají ke kontrole e-mailové schránky, prohlížení dokumentů, přístupu k základním dokumentům organizace a k prohledávání webu.
  • Nástroje pro přenos elektronické pošty – umožňují správcům používajícím edice Premier nebo Education přejít na GMail z jiných e-mailových systémů.

UPC zahajuje digitální vysílání po kabelu

Po čtyřměsíčním testovacím období společnost UPC zahajuje řádné vysílání digitální kabelové televize. Digitální vysílání je dostupné ve většině kabelových sítí UPC, např. v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Chebu, Pardubicích, Zlíně, Ústí nad Labem nebo Liberci, ve zbývajících bude zprovozněno postupně během příštích týdnů a měsíců.

Digitální kabelová televize UPC aktuálně nabízí šedesát televizních programů všech žánrů včetně Novy, Primy a všech čtyř programů České televize. Z tohoto počtu je výhradně digitálně (bez analogové varianty) vysíláno 13 televizních kanálů, v digitální i analogové podobě je dostupných 30 kanálů (např. ČT, Nova a Prima) a zatím pouze analogově se přenáší 17 televizních kanálů z nabídky UPC. V české nebo slovenské verzi je 41 kanálů.

Podle generálního ředitele společnosti UPC Václava Bartoně digitální kabelová televize vychází vstříc všem divákům, kteří si chtějí k základní televizní nabídce vybrat a platit jen ten televizní žánr, který je skutečně zajímá, a zároveň vychází vstříc i těm, pro které byla analogová programová nabídka již nedostatečná co do počtu programů. Divákům nabídne i vysokou kvalitu obrazu a zvuku, možnost zobrazení ve formátu 16:9, výběr různých jazykových verzí a další služby, jako jsou elektronický programový průvodce, rodičovský zámek na pořady pouze pro dospělé a v neposlední řadě i digitálně šířené rozhlasové programy.

Nabídka digitální kabelové televize začíná na nabídce Starter, která obsahuje 16 televizních kanálů a stojí 299 Kč měsíčně včetně DPH. Ke Starteru si lze přiobjednat různé tematické balíčky, např. sport, film, dokumenty či hudbu. Divák, který chce sledovat jak nabídku Starter, tak všechny tematické balíčky, ušetří, jestliže si zvolí vyšší nabídku Standard. Ta zahrnuje 56 televizních kanálů a stojí 599 Kč měsíčně včetně DPH. K oběma nabídkám si lze dále přiobjednat prémiové balíčky HBO, HBO2, Cinemax, Cinemax 2 a Hustler. A konečně nabídka Supreme zahrnuje všechny nabízené televizní kanály včetně prémiových, a navíc exkluzivní filmový TV kanál Nonstop Kino (stojí 1099 Kč měsíčně včetně DPH).

UPC nově zařazuje do vysílání digitální televize také kanál HBO Comedy, který se stane součástí prémiových balíčků HBO a SuperFilm a nabídky Supreme. Cena uvedené nabídky digitální kabelové televize se po zařazení HBO Comedy nezmění. Společnost UPC zatím neplánuje, že HBO Comedy nabídne zákazníkům analogové kabelové televize, a to z kapacitních důvodů. Stejně tak zatím neplánuje zařazení tohoto televizního kanálu do nabídky UPC Direct, zde je důvodem dosud probíhající jednání. Premiéry z HBO Comedy se v krátkém časovém odstupu objeví také na HBO a HBO2, takže na své si přijdou i zákazníci analogové kabelové televize.

Potřebný digitální přijímač (set-top box) a dekódovací kartu propůjčuje UPC svým zákazníkům za symbolický jednorázový poplatek 1 Kč. Na druhém domácím televizním přijímači je možné sledovat programy analogové kabelové televize. Kabelová přípojka umožňuje také poslech rádií šířených v kabelové síti. Rozhodne-li se zákazník pro další set-top box, zaplatí za něj měsíční poplatek 200 Kč.

UPC nadále provozuje a bude provozovat původní „analogovou“ kabelovou televizi. Zákazníků společnosti se rovněž nijak nedotkne plánované vypínání terestrického televizního vysílání a nemusí si proto pořizovat set-top boxy.

Nové iPody na českém trhu

Společnost Czech Data Systems, Apple IMC oznámila uvedení nových iPodů na český trh. Jedná se o nový iPod nano, iPod classic a iPod touch. iPod touch bude na českém trhu k dispozici během října.

Czech Data Systems přichází také s novou servisní službu pro přenosné počítače MacBook Pro a pracovní stanice Mac Pro, která garantuje servisní zásah u zákazníka a zajištění opravy do následujícího pracovního dne, a představila nový podcastový portál DigitalUniverse (podcasting.apple.cz). Reaguje tak na celosvětový obrovský nástup šíření souborů se zvukovými nebo video záznamy (tzv. podcastů) po internetu a zároveň chce zvýšit zájem o tvorbu podcastů v České republice.

iPod nano je zcela novým přírůstkem řady iPod, který přináší přehrávání videa, zdokonalené uživatelské rozhraní s funkcí Cover Flow (prohlížení obalů alb) a nový atraktivní design. Představuje novou generaci tohoto zřejmě nejoblíbenějšího hudebního přehrávače na světě (dosud bylo prodáno přes 100 milionů iPodů), vybavenou dvoupalcovým displejem s rozlišením 320 × 240 bodů (204 dpi), na kterém mohou uživatelé sledovat své oblíbené filmy, televizní pořady a hudební videa ve stejné kvalitě, jakou dosud nabízel jen iPod páté generace. Celokovový kryt iPodu nano je vyroben z eloxovaného hliníku a leštěné nerezové oceli a prodává se ve čtyřech nových barvách – stříbrné, černé, zelené a tyrkysové.

Nový iPod classic s paměťovou kapacitou 80 GB a 160 GB bohatě stačí pro uložení celé osobní kolekce hudby, fotografií, videa, podcastů a her (například až 40 000 písní nebo 200 hodin videa). iPod classic představuje už šestou generaci tohoto přehrávače, přináší všechny funkce, které si zákazníci na přehrávačích iPod oblíbili plus zdokonalené uživatelské rozhraní s funkcí Cover Flow a celokovový kryt.

Nový iPod touch má revoluční dotykové ovládání, které umožňuje uživatelům vyhledávat a přehrávat hudbu, videa a další obsah na velkém displeji pomocí několika dotyků prstem. Dotykové ovládání, poprvé představené na telefonu iPhone, využívá průkopnický software a pro každou aplikaci nabízí velmi kvalitní uživatelské rozhraní. iPod touch jako první iPod obsahuje bezdrátové rozhraní WiFi a dvě aplikace, které je využívají – internetový prohlížeč Safari s podporou vyhledávacích služeb Google Search a Yahoo! oneSearch, a také aplikaci Apple YouTube umožňující sledovat přes 10 milionů bezplatných videoklipů na nejoblíbenějším videoserveru.

Autor článku: Karel Šmondrk, Telekomunikace 2007-07.

Objemy zpracovávaných a ukládaných dat se rychle zvyšují a podniky čelí nekontrolovatelnému růstu potřebných úložných kapacit. Společnost Hitachi Data Systems propaguje „virtualizaci“ jako řešení konsolidace úložných systémů, zvýšení jejich využití, efektivity a snížení nákladů.

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Petr Jareš, Telekomunikace 2007-07.

Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů či optimalizaci parametrů již fungujících technologií. Nezanedbatelnou oblastí je též vzdělávání, kde je nutné teoretické principy názorně přiblížit pro jejich snazší pochopení. Jeden z možných nástrojů, který používáme na našem pracovišti, bychom rádi představili čtenářům. S použitím některých vybraných programů dostupných on-line na webových stránkách bychom čtenáře rádi seznámili v dalších číslech časopisu

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-07.

Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů. V návaznosti na článek popisující obecné řešení simulačního serveru Matlab představujeme nyní jeden z programů dostupných on-line na webu, který vznikl v souvislosti se zavedením plánu přenosových parametrů pro veřejné telefonní sítě zahrnujícího i tzv. sítě nové generace (NGN) pracující na základě protokolu IP (VoIP).

Více v časopise…

Autor článku: Zdeněk Kaplan, Telekomunikace 2007-07.

Konvergence hlasových a datových služeb znamená především to, že pomocí jedné technologie, ať fi xní či mobilní, můžete přenášet hlas i data. Z manažerského pohledu to vypadá především jako příležitost pro snížení nákladů. Když máte kvalitní datovou síť, která umí přenášet i hlas, tak proč máte za hlasové řešení platit odděleně? Ono to není tak úplně jednoduché, nicméně principiálně to o tom je. Navíc dostáváte potenciál nových služeb, například ovládání aplikací z telefonu. Následující článek je druhým dílem seriálu, který jsme otevřeli v dubnovém čísle časopisu (Telekomunikace 1–3/2007, str. 12–14).

Více v časopise…

Autor článku:  Jiří Pavel, Telekomunikace 2007-07.

Telekomunikační sítě a jim příslušné systémy, které v těchto sítích pracují, tvoří určitý ucelený systém, který podléhá velmi dynamickému vývoji. Srovnáme-li systémy IT se systémy v oblasti telekomunikačních sítí, zjistíme zajímavý stav. Systémy IT začaly procházet před řádově deseti, patnácti lety určitým vývojovým stadiem, kdy se po původně uzavřených systémech začaly postupně prosazovat systémy s otevřenou architekturou. Rychlost a smysluplnost takovéto změny je s odstupem času logická – byla zde snaha nastavit systémové prostředí tak, aby bylo otevřené a připravené na příjem aplikací, které neměly nativně nic společného s výrobcem samotného hardwaru, resp. operačního systému. Období hardwarových a soft warových uzavřených systémů bylo tedy jednou z logických vývojových etap, která však byla jak díky vývoji součástkové základny, tak vývojem operačních systémů překonána. Svět IT dnes disponuje technologiemi a soft warovým vybavením, které není bezpodmínečně vázáno jedno na druhé.

V telekomunikacích to, co v IT začalo zhruba před 15 lety, začíná teprve nyní.

Více v časopise…

Autor článku: Patrik Khudhur, Telekomunikace 2007-07.

Koncem minulého století vznikl díky postupné popularizaci protokolu IP nápad konvergovat telekomunikační, počítačové i vysílací sítě. V té době však realizaci této ideje bránilo velké množství technických i administrativních omezení, a tak jsme si na akci museli počkat až do aktuálního tisíciletí. Na jeho počátku telekomunikační obor přijal tzv. architekturu NGN (Next Generation Network), v jejímž centru k přesměrování hovorů sloužily soft warové přepínače. Dnes konvergenční řešení nabízí hned několik fi rem, jednou z největších je přitom čínský telekomunikační gigant ZTE.

Více v časopise…