Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-07.

Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů. V návaznosti na článek popisující obecné řešení simulačního serveru Matlab představujeme nyní jeden z programů dostupných on-line na webu, který vznikl v souvislosti se zavedením plánu přenosových parametrů pro veřejné telefonní sítě zahrnujícího i tzv. sítě nové generace (NGN) pracující na základě protokolu IP (VoIP).

Více v časopise…