Autor článku:  Jiří Pavel, Telekomunikace 2007-07.

Telekomunikační sítě a jim příslušné systémy, které v těchto sítích pracují, tvoří určitý ucelený systém, který podléhá velmi dynamickému vývoji. Srovnáme-li systémy IT se systémy v oblasti telekomunikačních sítí, zjistíme zajímavý stav. Systémy IT začaly procházet před řádově deseti, patnácti lety určitým vývojovým stadiem, kdy se po původně uzavřených systémech začaly postupně prosazovat systémy s otevřenou architekturou. Rychlost a smysluplnost takovéto změny je s odstupem času logická – byla zde snaha nastavit systémové prostředí tak, aby bylo otevřené a připravené na příjem aplikací, které neměly nativně nic společného s výrobcem samotného hardwaru, resp. operačního systému. Období hardwarových a soft warových uzavřených systémů bylo tedy jednou z logických vývojových etap, která však byla jak díky vývoji součástkové základny, tak vývojem operačních systémů překonána. Svět IT dnes disponuje technologiemi a soft warovým vybavením, které není bezpodmínečně vázáno jedno na druhé.

V telekomunikacích to, co v IT začalo zhruba před 15 lety, začíná teprve nyní.

Více v časopise…