Autor článku: Jiří Vodrážka, Petr Jareš, Telekomunikace 2007-07.

Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů či optimalizaci parametrů již fungujících technologií. Nezanedbatelnou oblastí je též vzdělávání, kde je nutné teoretické principy názorně přiblížit pro jejich snazší pochopení. Jeden z možných nástrojů, který používáme na našem pracovišti, bychom rádi představili čtenářům. S použitím některých vybraných programů dostupných on-line na webových stránkách bychom čtenáře rádi seznámili v dalších číslech časopisu

Více v časopise…