Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Boj technologií, nebo boj o budoucnost?

Jsme svědky zásadního přelomu v telekomunikačních službách, pokud to mohu nazvat ještě klasickým názvoslovím. Ke klientům telco operátorů se derou služby, které ještě před pár lety měly pouze nádech sci-fi. Do domácností se dostává televize po dvojlince a různé služby přes internet začínají opravdu pomáhat lidem. Všem z oboru je jasné, že zásadním klíčem k úspěchu je vysokorychlostní komunikační infrastruktura. A je i zásadním klíčem k zajištění podnikatelských a ekonomických atributů do budoucnosti.

To si ve velké míře uvědomují právě provozovatelé telekomunikačních sítí, kteří jsou však velmi opatrní na investování do technologií, které mohou vysokorychlostní přenosy zajistit. Nelze jim vyčítat určitou váhavost v rozhodování, neboť tlak akcionářů na jasné hospodářské výsledky je po „bublinách ICT“ enormní. Otázkou zůstává, do jaké vysokorychlostní technologie investovat. Zda do bezdrátových, rychle aplikovatelných technologií, nebo do investičně náročnějších optických sítí.

Na druhé straně je obdivuhodné, jak rychle se rozhodují municipální politici, kteří za využití různých dotací, grantů a veřejných rozpočtů investují do metropolitních sítí z důvodu modernizace komunikačních sítí veřejné správy. Důvodem rychlých rozhodnutí je patrně kratší životní cyklus lokálního politika a mnohem menší odpovědnost za návratnost realizované investice. Je velmi ušlechtilé, že třešničkou na dortu takové investice je blaho občanů, kdy mohou mít internet zdarma nebo volný přístup na obecní webové stránky. Ale ruku na srdce, vždyť to, co k životu potřebujeme mnohem více, zadarmo není a naopak se ceny za energii, vodu apod. neustále zvyšují.

Je třeba ještě podotknout, že pro rychlé realizace vysokorychlostních sítí většinou radnice sahají po bezdrátových systémech, jako je WiFi nebo na svět se deroucí WiMAX.

Jak dlouho však tyto technologie udrží krok s nároky zákazníků a s požadovanými parametry budoucích služeb?

Je jasné, že investováním do optiky je zaručena mnohem delší životnost investice, zejména s předpokladem posunu broadbandové rychlostní hranice v blízké budoucnosti.

V porovnání se zámořím se Evropa začíná teprve probouzet do masivnějšího nasazování optických technologií. Můžeme sledovat, že některá evropská hlavní města jako Vídeň, Amsterodam, Paříž již začala budovat optické metropolitní sítě včetně FTTH ve větším rozsahu. Možná je to i díky rychlému rozhodování politiků. Je pozitivní, že veřejné investice jdou do technologií s dlouhodobou životností a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Doufejme však, že tyto nové sítě budou otevřené dalším operátorům a nebudou narušovat hospodářskou soutěž.

Přesto si myslím, že i provozovatelům telco sítí musí dojít, že investice do FTTH jsou snad jedinou možnou cestou k udržení businessu v příštích deseti-patnácti letech. Jen na superrychlých sítích bude možné poskytovat služby, o kterých se nám dnes ani nesní.