Úvodník 2007 – 07

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace Boj technologií, nebo boj o budoucnost? Jsme svědky zásadního přelomu v telekomunikačních službách, pokud to mohu nazvat ještě klasickým názvoslovím. Ke klientům telco operátorů se derou služby, které ještě před pár...

Zprávy a novinky 2007 – 07

IT si „najímají“ i menší firmy Architektonicko-developerská společnost A PLUS Brno, která zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců a jejímž cílem je poskytovat komplexní služby v procesu přípravy a realizace investic, se rozhodla pro kompletní outsourcing svého oddělení...

Trendy a budoucnost konvergence sítí

Autor článku: Patrik Khudhur, Telekomunikace 2007-07. Koncem minulého století vznikl díky postupné popularizaci protokolu IP nápad konvergovat telekomunikační, počítačové i vysílací sítě. V té době však realizaci této ideje bránilo velké množství technických i...

Konvergentní ICT řešení – komu ku prospěchu?

Autor článku: Zdeněk Kaplan, Telekomunikace 2007-07. Konvergence hlasových a datových služeb znamená především to, že pomocí jedné technologie, ať fi xní či mobilní, můžete přenášet hlas i data. Z manažerského pohledu to vypadá především jako příležitost pro snížení...

On-line model pro odhad kvality telefonního přenosu

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-07. Technická praxe vyžaduje provádění výpočtů, případně simulace reálných systémů ještě před jejich zavedením do sítě, výběr a ověřování vhodných řešení, projektování nových komponent a subsystémů. V návaznosti na...