Úvodník 2007 – 01-03

Petr Slováček, viceprezident pro provoz Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Vážení přátelé, dnešní číslo časopisu  Telekomunikace zahajuje novou podobou i obsahem. Myslím, že v něm všichni čtenáři naleznou do budoucna více informací, které se budou týkat nejen tradičně...

Zprávy a novinky 2007 – 01-03

Real ICT Poslední výzkumy trhu potvrdily významný trend v oblasti služeb ICT označovaný jako „Real ICT“. „Odehrává se radikální změna paradigmat v odvětví ICT, kdy se informační a komunikační technologie už nejen spojují, nýbrž skutečně vzájemně prorůstají,“ uvádí...

Co přinese druhá generace VDSL2

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2007-01-03. V uplynulém roce byl dokončen standard pro druhou generaci přípojek VDSL2, která na krátké vzdálenosti překonává hranici přenosové rychlosti 100 Mbit/s na běžných telefonních vedeních v místních kabelech. Tato...

Podpora různorodých služeb v prosperující budoucnosti IPTV

Autor článku: PR, Telekomunikace 2007-01-03. Představte si, že se díváte na svůj oblíbený pořad v televizi, fi lm nebo reklamu s odkazy, které vám pomohou najít více informací. Podle programové nabídky si naplánujete záznamy zvolených pořadů, které si později...

Trendy v regulaci EU v letech 2007–2008

Autor článku: Jindřich Trpišovský, Telekomunikace 2007-01-03. Zdroje příjmů v telekomunikacích se posunují od tradičních pevných telefonních služeb ke službám mobilních sítí a službám širokopásmových sítí. V pevných sítích narostlo podstatně využívání hlasových služeb...