Autor článku: Bartosz Gosiewski, Telekomunikace 2007-01-03.

Článek porovnává funkce vrstev přístupu k médiu – MAC (Media Access Control) dvou nových doplňků standardu pro bezdrátové lokální sítě IEEE 802.11s (rozšíření tzv. sítí WiFi) se standardem pro bezdrátové přístupové sítě IEEE 802.16e (mobilní sítě WiMAX). V první části je podána charakteristika nového standardu pro bezdrátové uzlové (mesh) sítě. Popisuje hlavní změny ve vrstvě MAC k zajištění funkčnosti těchto sítí a garanci kvality služby (QoS). Dále porovnává významné funkce (metody přístupů ke kanálům, bezpečnost a QoS) standardů 802.11s a 802.16e pro mobilní verzi WiMAX.

Více v časopise…