Real ICT

Poslední výzkumy trhu potvrdily významný trend v oblasti služeb ICT označovaný jako „Real ICT“. „Odehrává se radikální změna paradigmat v odvětví ICT, kdy se informační a komunikační technologie už nejen spojují, nýbrž skutečně vzájemně prorůstají,“ uvádí studie ICT společnosti McKinsey. Podle Lothara Pauly, člena představenstva Deutsche Telekom AG odpovědného za podnikové zákazníky a CEO T-Systems, bariéra mezi informačními technologiemi a telekomunikačními službami definitivně padla s nástupem IP-technologií. Nabízené služby dnes musí obsahovat software, hardware, výpočetní výkon, datový úložný prostor a telekomunikační služby, to vše „přímo ze sítě – jako proud ze zásuvky“. Jako příklad uvádí Pauly úspěšný mýtní systém Toll Collect v Německu realizovaný na bázi technologií GPS a GSM, který příkladně propojuje hardware, software, mobilní komunikace a výpočetní centra.

Společnost T-Systems provozuje po celém světě 1,44 milionu stolních počítačů a 32 výpočetních center s celkovou paměťovou kapacitou 2,2 pentabajtů. Centrální počítač mýtného systému v Mnichově disponuje paměťovou kapacitou 130 terabajtů a denně zpracovává data ze 435 000 palubních jednotek OBU (On Board Unit), 300 kontrolních mostů, 278 kontrolních vozidel, 3 688 manuálních mýtních terminálů, od 1 900 partnerů nabízejících OBU, z 840 serverů a 2 000 stolních počítačů.

Dynamické služby nabízené T-Systems pod obchodním označením Dynamic Services přinášejí zákazníkům možnost pronajmout si „ze sítě“ software, zpracování dat i paměťový prostor pro jejich uložení. Zákazník přitom dostává a platí jen za kapacitu, kterou skutečně potřebuje.

Z výhodných cen profitují i zákazníci, kteří využívají přenos dat a hlasu prostřednictvím IP. Pro T-Systems to znamená kompletní transformaci infrastruktury sítě na IP. O úspěšnosti strategie v této oblasti svědčí i projekt jednotné IP-sítě pro přenos dat a hlasovou komunikaci, kterou T-Systems buduje pro své dceřiné společnosti ve státech východní Evropy sdružené v rámci holdingu Allianz New Europe. V rámci kontraktu ve výši 50 milionů EUR T-Systems realizuje a bude provozovat vysokorychlostní síť v České republice, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Ze znalosti jednotlivých odvětví pak vycházejí odvětvově orientované vertikální služby, které T-Systems poskytuje. K těmto odvětvím patří především veřejná správa, telekomunikace a automobilový průmysl. Zde nabízí T-Systems vertikální řešení podél celého hodnotového řetězce. Do dalších odvětví, jako jsou zdravotnictví, cestovní ruch, doprava, logistika, finance, letecká doprava a obrana, vstupuje společnost selektivně s vybranými, osvědčenými řešeními. Na řešení T-Systems v oblasti veřejné správy se spoléhají nejen spolkové správní úřady v Německu, ale i státní správa na Malorce nebo finanční úřad v Madridu.

Vzhledem k tomu, že v Německu má společnost již vedoucí místo na trhu, vidí hlavní potenciál pro svůj růst v zahraničí. Do roku 2010 by se tak podíl aktivit v zahraničí na celkovém obratu společnosti měl zvýšit ze současných 18 na 30 procent. Pro splnění svých cílů plánuje T-Systems nadále zvyšovat efektivnost svých služeb a současně snižovat náklady. S tím souvisí i využívání levnější pracovní síly v „offshore“ nebo „nearshore“ centrech v Indii, Maďarsku nebo na Slovensku.

Evropský trh ICT stabilně roste

Trh informačních technologií a telekomunikací (ICT) v Evropě vzroste v roce 2007 o 2,9 procenta a jeho objem dosáhne 668 miliard EUR. Na tomto růstu se podílejí především IT služby, softwarové aplikace a širokopásmové datové služby. Růst okolo 2,9 procenta se očekává i v roce 2008, objem trhu ICT pak dosáhne objemu 687 miliard EUR. Tyto údaje, které přináší ročenka EITO (European Information Technology Observatory), ukazují, že informační technologie jsou spolehlivým zdrojem růstu. Obrat společností podnikajících v tomto odvětví dosáhne v letošním roce 320 miliard EUR. To představuje nárůst o 4,4 procenta. Největší růst zaznamenávají IT služby a software s 6,5 a 5,5 procent. Zotavuje se i trh s hardwarem, který by v roce 2007 měl zaznamenat přírůstek 1,7 procenta a v roce 2008 dokonce 2,2 procenta. Zvýšená poptávka je po přenosných počítačích a multifunkčních periferiích, objem trhu stolních PC se zmenšuje. Pro rok 2008 odhadují experti EITO objem trhu IT dosahující hodnoty 335 miliard EUR (tj. nárůst 4,7 procenta).

Růst telekomunikačního trhu EU je ve srovnání s trhem IT menší. V případě telekomunikací se v EU očekává v letošním roce růst o 1,5 procenta na 348 miliard EUR a v následujícím roce dokonce jen o 1,1 procenta na 352 miliard EUR. Největší boom je v oblasti datových služeb v pevných sítích typu DSL, kde meziroční nárůst dosáhne 6,4 procenta. Širokopásmovým přístupem disponuje již 42 procent domácností v západní Evropě. Roste i poptávka po mobilních datových službách. Trh hlasových služeb v pevných sítích v EU se přitom každoročně zmenšuje asi o 5 procent. Na růstu obratu se tak musí podílet nové služby s přidanou hodnotou, jako jsou datové přenosy, Internet, mobilní služby v sítích třetí generace (3G), mobilní přístup k Internetu. Nové relevantní příležitosti otevírají aplikace Web 2.0 a obsah definovaný uživatelem.

Další růstový potenciál má trh spotřební elektroniky (CE). Podle EITO narůstá trh CE v západní Evropě v současné době tempem 2,5 procenta. Nejvýznamnější hybnou silou jsou přitom televizory s plochými zobrazovači. Digitální technologie zde v širokém rozsahu nahrazuje analogové produkty. Digitální přístroje činí tři čtvrtiny obratu celého odvětví CE.

Nové příležitosti pro růst poptávky se podle EITO vytvoří především prostřednictvím inovací v oblasti telematiky a navigace, logistiky a RFID, technologií zajišťujících bezpečnost, služeb e-Health a digitalizace veřejné správy (e-government).

Koncové řešení pro IPTV na Slovensku

Startem komerčních služeb IPTV na Slovensku se pochlubila na veletrhu CeBIT 2007 v Hannoveru společnost Alcatel-Lucent, která získala zakázku na koncové řešení IPTV od Slovenského Telekomu.

Kompletní Triple-Play paket (IPTV, rychlý Internet a IP-telefonie) je nabízen pod obchodní značkou Magio. Technickým základem nabídky je infrastruktura širokopásmové přístupové sítě na bázi IP, kterou dodala firma Alcatel-Lucent. Jedná se o kompletní řešení umožňující integraci služeb a koncové řešení (end-to-end) pro přenos videa používající softwarové platformy Microsoft TV IPTV Edition. Zákazník na Slovensku tak prostřednictvím služby MagioTV získá širokopásmovou TV, Video on Demand (VoD) a osobní videorekordér (PVR). „Prostřednictvím naší moderní infrastruktury můžeme nabídnout množství zákaznicky orientovaných funkcí, mimo jiné intuitivně ovládaný elektronický průvodce programem, záznam videa stiskem tlačítka, rychlé přepínání mezi programy, režim obraz v obraze, funkce regulující přístup dětí k určitým pořadům i možnost přerušit živé vysílání nebo je znovu opakovat,“ doplňuje Rüdiger Schulz, COO Slovenského Telekomu.

Úspěšným uvedením služeb IPTV u Slovenského Telekomu prokázala společnost Alcatel-Lucent svoji schopnost realizovat velké transformační projety, kdy operátor sítě má náklady plně ve svých rukou a přitom může svým zákazníkům poskytnout rozsáhlou nabídku obsahu.

Společnost Alcatel-Lucent má vedoucí postavení v oblasti IPTV i mobilní TV. Na celém světě využívá její řešení pro služby s přenosem TV, videa a hudby více než 110 operátorů pevných a mobilních sítí. Řešení síťové infrastruktury pro nabídku služeb Triple-Play Slovenského Telekomu používá ISAM (Intelligent Service Access Manager) Alcatel-Lucent 7302, který představuje nejprodávanější přístupovou platformu na bázi protokolu IP. V uplynulých dvou letech vybavila společnost Alcatel-Lucent více než 125 operátorů technikou DSL a dodala přibližně 123 milionů přípojek DSL.