2008 – 03

Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Je telekomunikační operátor stále ještě takovým operátorem, jak si ho většina uživatelů-účastníků představovala v nedávné době?

Klasický operátor, který vybudoval kabelovou nebo rádiovou síť, byl v prvé řadě provozovatelem telekomunikační sítě poskytující zejména hlasové a později i nějaké datové služby. Operátor se rozlišuje podle druhu provozované sítě. Provozovatel mezinárodní sítě si stále zachovává svou podobu a drží si statut poskytovatele přenosu objemných množství dat z kontinentu na kontinent, z jedné země do druhé.

Provozovatel tzv. dálkových a přístupových sítí se však mění nejen v oblasti technologické, ale zejména v oblasti produktové. Nový operátor musí získávat nové zákazníky, a to jak zajímavou, efektivní službou, tak i nabídkou zajištění konektivity v přístupové síti. Proto musí budovat sítě mnoha technologií, protože se nemůže spolehnout pouze na klasickou „metaliku“ vybudovanou v dobách megainvestic z devadesátých let. Musí instalovat sítě rádiové či optické. To platí o i o alternativních operátorech, kteří nemohou své podnikání opřít o své vlastní sítě.

Provozovatelé se mění zejména díky změnám v nabídkách služeb. Zde jsou vidět trendy, které vyplývají z významného působení informačních a komunikačních technologií na všechny oblasti lidského žití a podnikání. ICT zasahuje do domácností, do průmyslu a výzkumu, do školství, do zdravotnictví, do pracovních postupů, do řízení budov, do výroby, dopravy, energetiky, bankovnictví, do ochrany životního prostředí, prostě do všeho. A to je samozřejmě výzva nejen pro tvůrce aplikací a systémů, ale i pro provozovatele sítí, bez kterých by patřičné informace nemohly být přeneseny. Někteří si to uvědomují, někteří ne. Ti, kteří si dokážou strategicky nastínit budoucí model své podnikatelské podoby s ohledem na vývoj a investice do aplikační vrstvy zákazníků, mohou generovat zisky z jiných netelekomunikačních oblastí.

Proto někteří provozovatelé sítí a služeb instalují datové technologie pro zajištění vysokých rychlostí a přenosových kapacit, investují do budování efektivnějších datových skladů, do ochrany dat, do dohledových a řídicích systémů. Samozřejmě se na změny připravují i v oblasti lidských zdrojů a orientují se i na jiné odbornosti. Akvizice aplikačních a integrátorských firem je toho dokladem.

Klasický telekomunikační operátor, který přežije divoké konkurenční prostředí, se určitě významně změní. Jeho podoba například v roce 2015 bude určitě velmi zajímavá a stojí za to o tom psát v našem časopisu. Přestože neseme stále standardní jméno časopisu, které vyplývá z názvu branže, ve které pracujeme, musíme psát i o věcech, které již ryzími telekomunikacemi nejsou.

Posílení zabezpečení systému OpenSolaris

Společnost Sun Microsystems a Národní bezpečnostní agentura Spojených států (NSA) oznámily dohodu o spolupráci v rámci komunity OpenSolaris. Spolupráce se týká výzkumu a vývoje bezpečnostních vylepšení, která doplní stávající bezpečnostní mechanismy systému OpenSolaris.

Jedná se především o integraci další formy povinného řízení přístupu (MAC), která bude založena na architektuře Flux Advanced Security Kernel (Flask). Cílem společného výzkumného projektu je doplnit bezpečnostní mechanismy povinného řízení přístupu technologie Solaris Trusted Extensions. Architektura Flask podporuje širokou řadu zásad zabezpečení, takže umožňuje integrovat různá bezpečnostní pravidla a nakonfigurovat tak zásady zabezpečení odpovídající konkrétním bezpečnostním cílům různých počítačových prostředí.

Národní bezpečnostní agentura je považována za jednu z nejuznávanějších autorit na poli zabezpečení informačních technologií, a ve spojení s bohatými zkušenostmi Sunu s poskytováním řešení povinného řízení přístupu, spolu s jeho jednoznačnou podporou otevřených standardů, představuje výbornou základnu pro zkoumání možností využití architektury Flask v operačním systému OpenSolaris. Je to příležitost jak ještě zlepšit relativně velmi bezpečné prostředí OpenSolaris, což určitě ocení zejména zákazníci ve státní správě i komerčním sektoru.

Komunita OpenSolaris je „otevřený“ projekt, který v roce 2005 založila společnost Sun Microsystems s cílem vybudovat komunitu vývojářů okolo operačního systému Solaris. Je určen pro vývojáře, správce systémů, studenty a uživatele, kteří chtějí přispět k vývoji a zdokonalování operačních systémů. V listopadu 2007 bylo na webu OpenSolaris.org zaregistrováno přes 80 000 členů komunity. Komunita OpenSolaris User Group aktivně spolupracuje s desítkami dalších komunit a projektů, které vznikají na webu OpenSolaris.org.

Portál MPSV

Integrovaný portál ministerstva práce a sociálních věcí v současnosti nabízí více než 102 000 volných míst shromážděných ze všech úřadů práce. Při výběru volného místa mohou zájemci hledat i podle dostupnosti hromadnou dopravou do určitého časového intervalu (30, 60,
90 minut). K dispozici je rovněž údaj o čase, ceně a potřebném množství přestupů příslušného spojení.

Zájem o práci mohou uživatelé portálu projevit i vložením vlastního inzerátu. Uchazeči evidovanému na úřadě práce může zprostředkovatel na vyžádání vytvořit „automatický“ životopis z dat, která o něm úřad práce vede. Zaměstnavatelé pak mají k dispozici aplikaci pro údržbu volných míst, kde mohou také zjistit, kolikrát byla jejich nabídka zaměstnání klienty zobrazena. Využít mohou rovněž systém EURES, který nabízí kromě možnosti zprostředkování zaměstnání v zemích Evropské unie i pomoc zaměstnavatelům při hledání pracovníků v těchto zemích.

Portál dále obsahuje komplexní informace ze sociální oblasti – o všech dávkách státní sociální podpory, hmotné nouzi a sociálních službách. Samozřejmostí je i adresář kontaktních míst úřadů práce a státní sociální podpory, a to včetně úředních hodin. Nechybí ani popis dávek sociální péče pro osoby se zdravotním postižením. U všech těchto agend jsou k dispozici elektronické formuláře.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provozuje na pracovištích úřadů práce (pro oblast zaměstnanosti a pro oblast státní sociální podpory) rovněž informační kiosky. Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou využít kiosky i k přístupu na internet. Z více než
500 kiosků, které budou letos v provozu, se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvukovým výstupem jim umožní také ovládání jízdních řádů a vyhledávání dopravních spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice.

Satelity a digitalizace v Evropě i ČR

Podle nejnovějšího každoročního průzkumu společnosti SES ASTRA Satellite Monitor jsou 83 procenta domácností přijímajících satelitní televizi v Evropě a severní Africe digitalizována. To je více než čtyřnásobek v porovnání s kabelovým přenosem, kde „digitálních“ je v průměru jen 20 procent domácností. S podílem 58 procent všech digitálních domácností představuje satelitní televize nejrozšířenější způsob příjmu digitálního vysílání.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že z 239 milionů analogových a digitálních TV domácností, napočítaných ve 35 zkoumaných zemích v Evropě a severní Africe, je téměř 100 milionů digitálních a z nich je 56,8 milionu digitálních satelitních domácností; 41,1 milionu těchto domácností přijímá digitální služby přímo ze satelitů ASTRA nebo SIRIUS. Více než 99 % evropských satelitních TV kanálů tvoří digitální kanály. Spojené satelitní systémy SES ASTRA a SES SIRIUS obsluhují celkem 117,2 milionu analogových a digitálních domácností v Evropě a severní Africe. Z těchto domácností 50,3 milionu přijímá signály přímo ze satelitů ASTRA nebo SIRIUS (přenos Direct To Home, DTH). Zbývajících 66,9 milionu domácností přijímá satelitní vysílání zprostředkovaně přes kabel.

Průzkum SES ASTRA je prováděn každoročně vybranými instituty pro průzkum trhu v příslušných zemích na vyžádání společnosti SES ASTRA. Pro zjištění stavu bylo koncem minulého roku uskutečněno po celé Evropě více než 70 000 telefonických a osobních rozhovorů. Metodika a výsledky jsou kontrolovány nezávislými institucemi.

Satelitní platformy ASTRA a SIRIUS v Evropě zahrnují Sky ve Velké Británii, Canal + ve Francii, Premiere v Německu, Sogecable ve Španělsku, Canal Digitaal v Nizozemí a UPC, Czech Link a Sky Link ve střední a východní Evropě.

Nový průzkum satelitních služeb potvrzuje, že satelit stojí v čele digitalizace v celé Evropě a zůstává nejatraktivnějším způsobem příjmu digitálního signálu. Satelitní infrastruktura je i nadále jednou z nejrychleji rostoucích televizních infrastruktur a během uplynulých pěti let se v 35 zkoumaných zemích rozšířila o 50 %. Satelity ASTRA a SIRIUS jsou předním evropským systémem pro přímý příjem televize.

Pokud jde o výsledky průzkumu v České republice, který pro společnost Astra CEE realizovala koncem roku 2007 agentura GfK, z celkového počtu 4,2 milionu „televizních“ domácností je těch se satelitním příjmem 16,8 %, tj. 710 tisíc domácností, což představuje v průběhu roku 2007 nárůst o 230 tisíc. Z průzkumu dále vyplývá, že nejrozšířenějším způsobem příjmu televize u nás zůstává příjem vysílání pozemních vysílačů (tzv. terestrický), který dosahuje 60,9 %, tj. 2,58 milionu televizních domácností, i když v roce 2007 zaznamenal pokles o 450 tisíc domácností. Celkem 21,6 % (0,92 milionu) TV domácností je připojeno na síť kabelové televize a zbytek 0,7 % (30 tisíc) domácností využívá nové služby televize přes DSL.

Unifikovaná komunikace Avaya

Společnost Avaya představila řešení Avaya one-X™ Communicator, které kombinuje telefonování s počítačovým videem, podporuje vizuální hlasovou schránku, informace o dostupnosti, e-mail, systémy okamžitého zasílání zpráv, konferenční hovory a rovněž obsahuje adresáře a historii kontaktů. Z této aplikace lze jediným kliknutím spustit prakticky jakoukoliv formu komunikace, včetně aplikací od jiných dodavatelů, využívajících odlišné protokoly. Nově navržené, intuitivně použitelné rozhraní maximalizuje pohodlí a produktivitu zaměstnanců.

Avaya one-X Communicator podporuje komunikační protokoly H.323 a SIP. Řešení je určeno pro zavedení flexibilní a výkonné komunikace v podnicích. Prostřednictvím jediné počítačové aplikace si mohou uživatelé přesněji a efektivněji volit způsob a čas komunikace. Avaya one-X Communicator dodává informace o dostupnosti uživatelů do počítače, který podporuje Avaya Intelligent Presence Server (IPS). Úvodní verze aplikace one-X Communicator kombinuje sledování dostupnosti z řešení Avaya Communication Manager se systémem okamžitého zasílání zpráv na serveru Microsoft Office Communications Server; další verze Intelligent Presence budou podporovat i další zdroje.

Strategický partner společnosti Avaya, společnost Polycom, poskytuje technologie pro zpracování videa. Integrace řešení Polycomu a prostředí unifikované komunikace Avaya umožňuje jednoduché využití vizuální komunikace. Video se tak stává praktickým rozšířením komunikačních nástrojů pro každodenní práci v rámci intuitivního prostředí unifikované komunikace. Aplikace one-X Communicator tedy nabízí i vizuální a zvukové konference, díky nimž zaměstnanci vidí, kdo se připojil a kdo vstoupil do konferenčního hovoru v systému Avaya Meeting Exchange.

Avaya one-X Communicator bude celosvětově dostupný v květnu jako součást řešení „Avaya Unified Communications for Teleworkers and for Mobile Workers“ a „Avaya Unified Communications Standard Edition“. V rámci strategické aliance s Avaya bude společnost Lenovo dodávat také verzi pro notebooky ThinkPad/ThinkCentre.

Recyklace mobilních telefonů

Na 1. dubna přichystala společnost T-Mobile pro širokou veřejnost akci Den mobilní etikety. Stěžejním tématem letošního programu byla recyklace mobilních telefonů.

Akce, která je součástí úspěšného projektu jaXmobilem, se konala za podpory Městské části Praha 1 a pod záštitou jejího starosty Petra Hejmy. Odborným garantem byla nezisková společnost REMA Systém, zabývající se recyklací elektrických a elektronických zařízení. Ve stanu Dne mobilní etikety bylo na ploše 160 m2 připraveno mnoho zajímavých informací i zábavních atrakcí.

Zvýšení zájmu lidí o šetrný přístup k životnímu prostředí, vyjádřený mimo jiné zodpovědnějším nakládáním s vysloužilými telefony, patří mezi dlouhodobé cíle T-Mobile. Cílem Dne mobilní etikety bylo zajímavou formou přiblížit všechny informace o recyklaci mobilních telefonů.

Vzdělávací panely návštěvníkům Dne mobilní etikety přiblížily životní cyklus mobilních telefonů a seznámily je s jejich složením i mírou toxicity některých použitých materiálů. Přínosy recyklace starých přístrojů ukázaly konkrétní příklady ostře kontrastující s ekologickou zátěží v případě jejich vyhození na skládku. Teoretickou část doprovodily praktické dílny, v nichž si zájemci mohli na vlastní kůži vyzkoušet demontáž vysloužilých telefonů.

Vzdělávací část Dne mobilní etikety byla zpestřena bohatým doprovodným programem. Návštěvníci se například mohli zapojit do soutěže o nalezení „zlatého“ mobilu, vyzkoušet výrobu módních doplňků ze součástí starých telefonů, shlédnout „recyklované“ módní přehlídky skupiny návrhářek Kolouchův sen nebo si vyslechnout živá vystoupení hudebních skupin.

Letošní vzdělávací akce navázala na úspěšnou loňskou oslavu prvního Dne mobilní etikety. Návštěvníci zde mimo jiné mohli shlédnout výstavu jaXmobilem, jejímž prostřednictvím byli seznámeni s mobilním desaterem shrnujícím zásady ohleduplného zacházení s mobilními telefony (nepoužívat mobil při řízení auta, ve zdravotnických zařízeních nerušit ostatní hlasitým vyzváněním ani hovorem, respektovat pokyny posádky v letadle, na veřejnosti telefonovat diskrétně, ohleduplně ke kolegům při poradách a jednáních, nevolat v nevhodnou dobu, nerušit okolí vyzváněním, v divadle, kině a jiných veřejných prostorech nastavit telefon na tichý režim, netelefonovat při posezení s přáteli např. v restauraci, nekontrolovat nikomu tajně mobil a nedávat cizím lidem číslo telefonu bez vědomí jeho majitele – soukromí je nedotknutelné).

Oslavy Dne mobilní etikety jsou součástí projektu jaXmobilem, jemuž se T-Mobile věnuje soustavně od roku 2006, kdy spustil stránky www.jaxmobilem.cz. Neformální svátek Dne mobilní etikety byl stanoven na 3. dubna. Právě v tento den se totiž v roce 1973 v New Yorku uskutečnil první hovor z přenosného telefonu, přímého předchůdce dnešních mobilních přístrojů.

Komplexní program společenské odpovědnosti zahrnuje rovněž Fond T-Mobile, zaměřující se na podporu místních iniciativ v celé republice, zaměstnanecký dobrovolnický program a ekologické hospodaření ve firmě. Zpětný odběr starých telefonů, které následně předává k ekologické likvidaci, zahájil T-Mobile v roce 2005.

Recyklaci mobilů T-Mobile nedávno podpořil také kampaní, při níž od 7. listopadu 2007 do 31. ledna 2008 za každý vrácený přístroj poskytovala poukázku, tzv. recyklístek, v ceně 200 Kč na nákup nového telefonu, Twist sady nebo příslušenství ve svých značkových prodejnách. Zákazníci v průběhu akce odevzdali 50 554 vysloužilých mobilů, což je 70krát více než za celý rok 2006. Poskytnuté poukázky dosáhly hodnoty 10 110 800 Kč.

Linka technické podpory 14141

Bezplatná linka technické podpory společnosti Telefónica O2 číslo 800 184 084 je od 1. února 2008 doplněna o speciální linku 14141, která se soustřeďuje na zcela specifickou oblast konfigurace PC a datových zařízení. Jednotná linka 14141 pro nastavení datových služeb O2 je určena uživatelům fixních i mobilních služeb.

Na bezplatné lince technické podpory 800 184 084 operátoři poskytují první rady, ověřují, zda je v pořádku nastavení na straně operátora nebo zaznamenávají případné poruchy. Pokud zjistí, že je problém v konfiguraci PC nebo jiného zákazníkova zařízení, odkáží ho na placenou asistenční službu 14141.

Zákazník tak ve věcech konfigurace PC a různých datových zařízení jako modem, mobilní nebo fixní telefon, v souvislosti s instalací nebo provozem internetu nemusí spoléhat na návštěvu IT specialisty, jehož služby se pohybují v řádu stokorun. Nová linka technické podpory 14141 mu nabízí přijatelnou alternativu, kdy za volání v síti O2 zaplatí 6 Kč za minutu. Přitom doba čekání na spojení s pracovníkem linky je bezplatná a na zpoplatnění této linky je zákazník automaticky upozorněn před započetím hovoru s operátorem.

Doplnění služeb bezplatné linky technické podpory speciální placenou linkou má zlepšit kvalitu služby na zákaznických linkách. Při řešení požadavků na lince 14141 asistují speciálně vyškolení pracovníci linky technické podpory, kteří jsou díky testovacímu hardwaru schopni problémy simulovat a hledat individuální řešení. K dispozici jsou denně od 8 do 22 hodin.

Během prvního měsíce provozu linky byl ze strany volajících největší zájem o pomoc s nastavením připojení k internetu pomocí CDMA, ADSL, WiFi, UMTS a GPRS, dále o pomoc s nastavením e-mailu a o pomoc s prvotní instalací PC a jeho připojením k internetu. Časté byly také dotazy týkající se funkčnosti a možnosti využití hardwaru (modemu, mobilních telefonů a dalších datových zařízení) a nastavování datových funkcí telefonů (WAP, MMS, Video, E-mail, O2 Navigace).

Březen – měsíc internetu

Více než 330 knihoven po celé republice nabídlo široké veřejnosti v rámci projektu Březen − měsíc internetu možnost seznámit se blíže s internetem. V duchu motta Internet – výhoda pro znevýhodněné se soustředí zejména na osoby se zdravotním postižením, seniory, matky na mateřské dovolené a nezaměstnané. Novinkou letošního 11. ročníku BMI, jehož hlavním partnerem je ministerstvo práce a sociálních věcí, byl Net vlak, který od 10. března navštívil během 12 dnů sedm měst. Vypravily jej České dráhy a ČD Cargo a kvalifikovanými lektory a technikou jej vybavila Chráněná ICT pracoviště Deep Boskovice.

Projekt Net vlak měl zájemce seznámit mimo jiné s možnostmi využití internetu pro cestování, včetně systémů plánování cest (www.vlak.cz – IDOS), nákupu jízdenek on-line (www.eshop.cd.cz), rezervace jízdenek a služeb pro cestující s handicapem (www.cd.cz/bezprekazek), a současně ukázat, jak České dráhy umožňují dopravu také lidem s pohybovým omezením. Lektoři, sami zdravotně znevýhodnění, kromě internetových školení a konzultací přiblížili široké veřejnosti také mobilní informační technologie a zařízení, jako jsou PDA, navigace GPS a služby spojené s internetem a mobilními telefony.

Veřejné knihovny se již tradičně připojily ke kampani Březen – měsíc internetu. Zájemcům nabízejí své tradiční i elektronické služby a hledají cesty i k těm, kdo jsou znevýhodněni – zdravotně, sociálně, jazykově. Usilují o odstranění bariér v knihovnách, a tak část svých služeb nabízejí k využití i z pohodlí domova, tedy elektronickou cestou. V on-line katalozích si mohou čtenáři prohlédnout a vybrat potřebné dokumenty a v mnoha knihovnách si je pak také elektronicky objednat nebo rezervovat, výpůjčky si elektronicky prodloužit, případně nahlížet do vlastního uživatelského konta. Souhrnné katalogy je nasměrují i do dalších knihoven v ČR, v nichž si lze potřebný dokument najít a vypůjčit. Tam, kde nejsou k dispozici on-line katalogy, pomohou uživatelům katalogy naskenované. Portály umožňují v jednotném prostředí přístup k více českým i zahraničním zdrojům on-line; případně některé doplňkové služby. Dostupné jsou další databáze, elektronické služby referenční i faktografické, a objevují se také například i zvukové seznamy knih na webu.

Přístup k veřejnému internetu v současné době poskytuje na 4000 knihoven, a to i v nejmenších obcích. Zhruba 50 z nich umožňuje využívat internet také zrakově handicapovaným. Ve 330 knihovnách v březnu přibyly k běžně poskytovaným službám různé instruktáže a školení počítačové a informační gramotnosti, práce s internetem, prezentace speciálních elektronických zdrojů, webových portálů a stránek v duchu hesla „tahle myš nekouše“. Proběhla školení nakupování na internetu, trendy v hardwaru, práce s digitální fotografií, možnosti komunikace (Skype, ICQ).

V březnu měli návštěvníci knihoven volný přístup do několika rozsáhlých tuzemských databází. Česká tisková kancelář nabídla volné prohlížení dokumentačních databází Biografie, Země světa, Česká republika, Kraje, Svět, Výročí, Sporty a Evropská unie. Společnost Anopress IT uvolnila přístup do databází TamTam s miliony textů a zpráv z českého periodického tisku a elektronických médií, a do databáze AnopressKOMPENDIUM, kterou tvoří 49 titulů encyklopedického charakteru. Oblast informačních technologií pokrývá databáze Computer Press.

Nezaměstnaným pomohli v knihovnách orientovat se na webu, jak hledat práci, jak psát strukturovaný životopis, jak elektronicky komunikovat s potenciálním zaměstnavatelem. Zdravotně znevýhodnění mohli kromě kurzů navštívit společenské akce, výstavy, besedy, exkurze, prezentace výhodných služeb, portálů a webových stránek. K dispozici byly nejen zvukové knihovny (nově i ve formátu MP3), ale objevuje se také promítání speciálních zvukových verzí filmů pro těžce zrakově postižené a nevidomé. Nejvíce aktivit se věnovalo seniorům a maminkám na mateřské dovolené – spolupráce s mateřskými centry a kluby, akademie a univerzity třetího věku, trénování paměti, setkávání generací například při získávání dovedností v práci s ICT a internetem, sociální poradna on-line.

Knihovny si letos jako novinku připravily „Týden čtení“ (10.–16. března) a tradičně březen uzavřou mezinárodní Nocí s Andersenem (28. března), jistě s rekordní účastí nocujících dětí i „spacích míst“, neboť těch se přihlásilo více než pět set. V průběhu března také proběhl devátý ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven Biblioweb 2008.

Pro účastníky akcí v knihovnách vytisklo stejně jako vloni Ministerstvo vnitra ČR leták s popisem nejdůležitějších internetových zdrojů zaměřených na znevýhodněné skupiny. Patří sem integrovaný informační portál MPSV (portal.mpsv.cz), na kterém je soustředěna nabídka volných pracovních míst ze všech úřadů práce. Nově zde zájemci mohou hledat i podle dostupnosti zaměstnání hromadnou dopravou do určitého časového intervalu (30, 60, 90 minut). K dispozici je i údaj o čase, ceně takového spojení a potřebném množství přestupů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR provozuje na pracovištích úřadů práce informační kiosky. Návštěvníci zde získají veškeré informace týkající se státní sociální podpory či hledání zaměstnání a podpory v nezaměstnanosti, ale mohou kiosky využít také k přístupu na internet. Z více než 500 kiosků, které budou letos v provozu, se 330 novějších postupně upravuje tak, aby je mohli plně používat i nevidomí. Zvláštní programový modul se zvukovým výstupem jim rovněž umožní ovládání jízdních řádů a vyhledávání dopravních spojení pomocí šesti tlačítek slepecké klávesnice.

Dalším tématem března byl bezpečný internet. Pro tuto oblast jsou dobrým informačním zdrojem stránky projektu SaferInternet (Český kombinovaný uzel pro bezpečnější internet – www.saferinternet.cz), které soustřeďují informace o možných hrozbách internetu vůči dětem. Hlavním cílem projektu je propagace zásad bezpečného používání internetu a on-line technologií obecně, psychologická a sociální asistence dětským obětem internetové kriminality prostřednictvím zřízené Asistenční linky (www.internethelpline.cz) a boj proti ilegálnímu obsahu pomocí „horké linky“ (www.internethotline.cz), kam mohou občané hlásit nelegální obsah, především dětskou pornografii a další formy komerčního a sexuálního zneužívání dětí.

Projektem BMI byla vyhlášena soutěž Mobilstory (www.mobilstory.cz), která je určena pro mládež do 16 let. Mladí tvůrci mohou zasílat multimediální příspěvky vytvořené pomocí mobilu nebo webové kamery od března do konce května. Cílem soutěže je upozornit děti na pravidla bezpečného použití mobilních technologií.

Součástí Března − měsíce internetu byly tradičně i odborné konference zaměřené na různé skupiny uživatelů internetu. Dne 5. března se v Praze uskutečnila konference E-learning fórum (www.e-univerzita.cz), která se soustředí na využití e-learningu při různých typech vzdělávání.

Konference INSPO – internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami musela být přeložena pro velký zájem do větších prostor. Její 8. ročník se uskutečnil v sobotu 8. března v Kongresovém centru Praha. Objevilo se na ní mimo jiné i několik žhavých technických novinek usnadňujících lidem s různým postižením ovládání počítače, jednání bylo převáděno do psané podoby na plátno, což umožnilo účast i neslyšícím, kteří neovládají znakový jazyk. Současně zde byly vyhlášeny výsledky 4. ročníku literární soutěže Internet a můj handicap, do které přišlo rekordních 42 příspěvků líčících pohnuté životní osudy lidí s nejrůznějším postižením.

Internet, bezpečnost a konkurenceschopnost organizací je název 9. ročníku konference, která se koná 26. března na Univerzitě T. Bati ve Zlíně a zaměří se mimo jiné na kyberkriminalitu a kyberterorismus v současných společenských podmínkách.

Více než 300 dětí a mladých tvůrců se přihlásilo do internetových soutěží předcházejících konferenci Junior Internet, která se již podeváté uskutečnila 29. března v Praze. Se 129 přihláškami byl největší zájem o soutěž JuniorWeb, následovaly soutěže JuniorText (93 přihlášek), JuniorDesign (54) a JuniorProject (18 přihlášek). Vítězové kategorie JuniorErb, která byla vyhlášena poprvé stejně jako kategorie JuniorMobil, představili svoje práce i na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, která se konala 7. a 8. dubna v Hradci Králové.

Na konferenci ISSS organizátoři očekávali účast více než 2000 účastníků. Její součástí byla mezinárodní konference LORIS a workshop delegací zemí Visegrádské čtyřky V4DIS. V předvečer zahájení konference byla udělena cena Český zavináč, v rámci společenského večera prvního dne konference převzali ceny vítězové dalších soutěží, jako jsou populární Zlatý erb, mezinárodní evropská soutěž Eurocrest či hodnocení webových stránek knihoven Biblioweb.

Telefónica O2 ruší datové limity

Příjemné překvapení přichystala svým zákazníkům Telefónica O2. Od 1. dubna 2008 zrušila limity pro přenos dat u všech tarifů rychlostí služby O2 Internet ADSL. Zároveň se tím vzdala uplatňování tzv. politiky férového uživatele FUP, kdy po dosažení určitého limitu dat uživateli snížila přenosovou rychlost.

K tomuto rozhodnutí firma došla na základě průběžného sledování požadavků trhu a významnou roli přitom hrála také implementace nových technologií v síti, které umožňují lépe se přizpůsobit potřebám zákazníků. Zákazníci již nemusí hlídat množství přenesených dat a obávat se zpomalení svého připojení. V případě přetížení sítě poskytovateli zůstává možnost řízení toku dat.

Zrušení objemových limitů pro přenos dat platí pro nové i stávající zákazníky služby O2 Internet ADSL, včetně vysokorychlostního internetu ADSL v rámci balíčků O2 Trio, O2 Duo, O2 Duo Mobil a u služeb O2 Internet Komplet a O2 Internet Komplet Business.

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2008-03.

Průřez 46. telekomunikačním kongresem ve Varšavě.

Výraz „směřování“ vlastně překotnost vývoje telekomunikací ani není stavu plně postihnout. K nástinu vývoje je možno využít poznatků ze 46. kongresu FITCE (Federace telekomunikačních inženýrů evropského společenství), který proběhl od 30. srpna do 1. září 2007 ve varšavském hotelu Marriott.

Více v časopise…

Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2008-03.

Tento příspěvek je volným zpracováním přednášky prof. Nihala Sinnadurai pod varovným názvem Spolehlivost fotoniky v telekomunikacích – řízení časované bomby citované v [1] a hlavně následné neformální diskuse během kongresu FITCE ve Varšavě na přelomu srpna a září 2007.

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2008-03.

Vybíráme z druhého dílu knihy

Nakladatelství Sdělovací technika právě vydalo druhý díl publikace Digitální účastnické přípojky xDSL [2]. Publikace je určena všem zájemcům o telekomunikační techniku, odborníkům z oboru IT a je vhodná jako podpůrný text pro studenty středních i vysokých škol se zaměřením na sdělovací techniku. Navazuje na první díl, který uvedl přehled přístupových sítí, metod přenosu a základní vlastnosti přípojek HDSL, SHDSL, ADSL a VDSL [1].

Více v časopise…

Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2008-03.

Již řadu let se diskutují možnosti, které skýtají informační a komunikační technologie ve vzdělávání, jak pro podporu v klasickém výukovém procesu, tak v celoživotním a firemním vzdělávání. Dnes již existuje celá řada platforem a nabízejí se jak čistě elektronické, tak kombinované kurzy. Ukazuje se, že je nezastupitelný osobní či virtuální kontakt učitel-student, příp. i student-student. Článek představuje některé aspekty řešení používaného na Fakultě elektrotechnické ČVUT a ukázky z kurzů vytvořených pro oblast telekomunikací.

Více v časopise…