Autor článku: Václav Křepelka, Telekomunikace 2008-03.

Tento příspěvek je volným zpracováním přednášky prof. Nihala Sinnadurai pod varovným názvem Spolehlivost fotoniky v telekomunikacích – řízení časované bomby citované v [1] a hlavně následné neformální diskuse během kongresu FITCE ve Varšavě na přelomu srpna a září 2007.

Více v časopise…