Autor článku: Jiří Vodrážka, Telekomunikace 2008-03.

Již řadu let se diskutují možnosti, které skýtají informační a komunikační technologie ve vzdělávání, jak pro podporu v klasickém výukovém procesu, tak v celoživotním a firemním vzdělávání. Dnes již existuje celá řada platforem a nabízejí se jak čistě elektronické, tak kombinované kurzy. Ukazuje se, že je nezastupitelný osobní či virtuální kontakt učitel-student, příp. i student-student. Článek představuje některé aspekty řešení používaného na Fakultě elektrotechnické ČVUT a ukázky z kurzů vytvořených pro oblast telekomunikací.

Více v časopise…