Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Je telekomunikační operátor stále ještě takovým operátorem, jak si ho většina uživatelů-účastníků představovala v nedávné době?

Klasický operátor, který vybudoval kabelovou nebo rádiovou síť, byl v prvé řadě provozovatelem telekomunikační sítě poskytující zejména hlasové a později i nějaké datové služby. Operátor se rozlišuje podle druhu provozované sítě. Provozovatel mezinárodní sítě si stále zachovává svou podobu a drží si statut poskytovatele přenosu objemných množství dat z kontinentu na kontinent, z jedné země do druhé.

Provozovatel tzv. dálkových a přístupových sítí se však mění nejen v oblasti technologické, ale zejména v oblasti produktové. Nový operátor musí získávat nové zákazníky, a to jak zajímavou, efektivní službou, tak i nabídkou zajištění konektivity v přístupové síti. Proto musí budovat sítě mnoha technologií, protože se nemůže spolehnout pouze na klasickou „metaliku“ vybudovanou v dobách megainvestic z devadesátých let. Musí instalovat sítě rádiové či optické. To platí o i o alternativních operátorech, kteří nemohou své podnikání opřít o své vlastní sítě.

Provozovatelé se mění zejména díky změnám v nabídkách služeb. Zde jsou vidět trendy, které vyplývají z významného působení informačních a komunikačních technologií na všechny oblasti lidského žití a podnikání. ICT zasahuje do domácností, do průmyslu a výzkumu, do školství, do zdravotnictví, do pracovních postupů, do řízení budov, do výroby, dopravy, energetiky, bankovnictví, do ochrany životního prostředí, prostě do všeho. A to je samozřejmě výzva nejen pro tvůrce aplikací a systémů, ale i pro provozovatele sítí, bez kterých by patřičné informace nemohly být přeneseny. Někteří si to uvědomují, někteří ne. Ti, kteří si dokážou strategicky nastínit budoucí model své podnikatelské podoby s ohledem na vývoj a investice do aplikační vrstvy zákazníků, mohou generovat zisky z jiných netelekomunikačních oblastí.

Proto někteří provozovatelé sítí a služeb instalují datové technologie pro zajištění vysokých rychlostí a přenosových kapacit, investují do budování efektivnějších datových skladů, do ochrany dat, do dohledových a řídicích systémů. Samozřejmě se na změny připravují i v oblasti lidských zdrojů a orientují se i na jiné odbornosti. Akvizice aplikačních a integrátorských firem je toho dokladem.

Klasický telekomunikační operátor, který přežije divoké konkurenční prostředí, se určitě významně změní. Jeho podoba například v roce 2015 bude určitě velmi zajímavá a stojí za to o tom psát v našem časopisu. Přestože neseme stále standardní jméno časopisu, které vyplývá z názvu branže, ve které pracujeme, musíme psát i o věcech, které již ryzími telekomunikacemi nejsou.