Napájení v telekomunikacích − zdroje

Autor článku: Jaroslav Skála, Telekomunikace 2008-06. Výraz napájení v nás může vyvolat představu transportu vody od jejího zdroje až ke vstupním otvorům, tedy tlamám hospodářských zvířat. Zažitý a relativně jednoduchý systém vycházel z logických a pochopitelných...

Napájení v telekomunikacích – transportní cesty (1. část)

Autor článku: Jaroslav Skála, Telekomunikace 2008-08. Spolehlivé energetické napájení je nezbytným předpokladem funkce jakéhokoli telekomunikačního zařízení. Článek podává přehled možných řešení transportních cest včetně souvisejících problémů. Více v...