Autor článku: Jaroslav Skála, Telekomunikace 2008-08.

Spolehlivé energetické napájení je nezbytným předpokladem funkce jakéhokoli telekomunikačního zařízení. Článek podává přehled možných řešení transportních cest včetně souvisejících problémů.

Více v časopise…