Autor článku: Jan Vašátko, Telekomunikace 2009-01.

Sdělení o komunikaci na budoucích sítích a Internetu adresované Evropskou komisí (EK) Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálními výboru a Výboru regionů z 29. 9. 2008 uvádí základní požadavky kladené na Internet budoucnosti, jež jsou zařazeny k řešení do základní agendy komise. Pro přehled uvádíme plán a časový rozvrh jejich řešení včetně souvisejících akčních plánů EK.

Více v časopise…