Strategie ICT průmysluv České republice

Autor článku: ICT Unie, Telekomunikace 2010-05. Renomovaná mezinárodní studie hodnotící atraktivnost jednotlivých zemí pro umístění služeb s vysokoupřidanou hodnotou (Global Services Location Index, GSL Index – jedná se o kompozici tří indexů – indexu finanční...