Autor článku: ICT Unie, Telekomunikace 2010-05.

Renomovaná mezinárodní studie hodnotící atraktivnost jednotlivých zemí pro umístění služeb s vysokoupřidanou hodnotou (Global Services Location Index, GSL Index – jedná se o kompozici tří indexů – indexu finanční atraktivnosti, indexu kvalifikační přitažlivosti a indexu podnikatelského prostředí.) zveřejnila na první pohled alarmující fakt. Česká republika, která zaujímala v roce 2004 čtvrté místo, byla v roce 2007 hodnocena na 16. pozici a v roce 2009 se propadla na 32. příčku mezi padesátkou hodnocených zemí.

Více v časopise…