Zkoumání opomíjené strany trhu elektronických komunikací (1. část)

Autor článku: Zdeněk Eismann, Telekomunikace 2007-09. Uživatelé služeb, často vnímaní pouze jako objekty manipulace prostřednictvím cíleného reklamního působení, jsou nezastupitelnou složkou při vytváření konkurenčního prostředí na trhu. Článek se zabývá možnostmi...