Optické prístupové siete v Slovak Telekom, a.s.FTTH v SR

Autor článku: Ladislav Peťko, Telekomunikace 2010-03. Článok sa zaoberá historickým vývojom nasadzovania optických transportných a prístupových sietí v podmienkach Slovak Telekom, a. s. Rozoberá všeobecný prístup k tvorbe dizajnu optických prístupových sietí vo vzťahu...