Autor článku: Ladislav Peťko, Telekomunikace 2010-03.

Článok sa zaoberá historickým vývojom nasadzovania optických transportných a prístupových sietí v podmienkach Slovak Telekom, a. s. Rozoberá všeobecný prístup k tvorbe dizajnu optických prístupových sietí vo vzťahu k technologickým a finančným nárokom. Upozorňuje na niektoré prevádzkové skúsenosti získané z niekoľko ročného prevádzkovania FTTH siete.

Více v časopise…