Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-05.

Analýza nezávislých komponent (Independent Component Analysis – ICA) je statistický přístup k obnově nezávislých signálů z jejich směsi. Jak jsme již řekli, základní podmínkou je, aby původní signály byly nezávislé. V teorii ICA jsou nezávislé signály označovány jako nezávislé komponenty.

Více v časopise…