Autor článku: Zdeněk Smékal, Telekomunikace 2009-04.

Odstranění parazitního hluku, šumu a rušení přítomného v řečovém signálu, který je snímán nebo přenášen např. telekomunikačním kanálem, je stále aktuálnější problém. Zvýšená hladina akustického rušení zhoršuje hlasovou komunikaci nejen v počítačových sítích, ale i v sítích pro zvláštní využití (vojenské, policejní nebo záchranářské komunikační systémy). Zvýraznění řeči se stále více uplatňuje s rozvojem systémů pro automatické rozpoznávání mluvené řeči, povelů, identifikaci mluvčích nebo rozpoznání jazyka apod.

Více v časopise…