Botnety se rozšířily o dalších 12 miliónů IP adres

Společnost McAfee, Inc. (NYSE: MFE) zveřejnila zprávu o počítačových hrozbách v prvním čtvrtletí letošního roku. Ze studie vyplývá, že kybernetičtí zločinci ovládli od letošního ledna dalších 12 milionů IP adres; v porovnání s loňským rokem tak množství počítačů v botnetech (tzv. zombie) vzrostlo o 50 %. Největší počet těchto počítačů je nyní v USA, kde se nachází 18 % všech počítačů, které jsou součástí botnetů. Čína, kde bylo v loňském roce nejvíce infikovaných PC, se dostala na druhé místo. V Rusku výrazně vzrostl počet státních institucí, jejichž IT systémy ovládají útočníci. Kompromitovány jsou také počítače řady ruských bank.

Vladimír Brož, Territory Manager pro ČR a SR uvádí: „Podvodníci vytvářejí armádu infikovaných počítačů zřejmě jako reakci na odstavení serverů společnosti McColo loni v listopadu. Tyto servery byly hlavním zdroje spamu a po jejich odpojení se podvodníci podle nové studie laboratoří Avert Labs zřejmě podle všeho obnovit svou infrastrukturu.“

V listopadu roku 2008 po odpojení serverů společnosti McColo pokleslo množství spamu o přibližně 60 %, ale jeho celkové množství nyní opět roste, protože kybernetičtí zločinci dokázali vytvořit nové cesty k rozesílání nevyžádaných e-mailů. Rychlá expanze botnetů hrozí návratem spamu na původní úroveň. Objem spamu již dosáhl 70 % úrovně před odpojením serverů společnosti McColo. Ve srovnání s 1. čtvrtletím loňského roku je nyní spamu o 20 % méně, v porovnání s 3. čtvrtletím roku 2008 (prozatím nejvyšší zaznamenaná úroveň spamu) je pokles 30 %.

Virus Koobface opět ožil a jen v březnu bylo zaznamenáno více než 800 jeho nových verzí. Podvodníci se pro distribuci malwaru a nelegálního obsahu snaží stále více používat servery legitimních společností. Ukazuje se tedy, že ohrožen je i uživatel, který navštěvuje pouze „bezpečnou“ část Internetu. Kybernetičtí zločinci kvůli maskování stále více používají metodu přesměrování URL a servery aplikací Web 2.0.

Při pohledu na svět počítačových hrozeb jako celek se ukazuje, že červ Conficker představuje i vždy představoval jen jeho relativně malou část. Malware šířící se pomocí funkce Automatické spuštění (Auto-run), což je i způsob používaný některými verzemi červa Conficker, představuje asi 10 % všech hrozeb zaznamenaných v prvním čtvrtletí tohoto roku. Mezi všemi škodlivými programy zneužívajícími funkce Autorun nedosáhl Conficker ani v době své největší „slávy“ více než 15% podíl.

Mezi zeměmi, kde je nejčastěji hostován malware, se s 2% podílem objevila také Česká republika (USA 46 %, Čína 10 %, Německo 6 %). Tato data vycházejí z toho, u jakých registrátorů je vedeno příslušné URL, nikoliv z fyzického umístění serverů. Jak z hlediska umístění webů distribuujících malware, tak i z hlediska infikovaných počítačů používaných pro rozesílání spamu se útočníci snaží své aktivity diverzifikovat. Pokoušejí se proto kompromitovat počítače v zemích pokládaných prozatím za relativně bezpečné, totéž platí i pro hosting škodlivého obsahu.

Zajímavé je, že i přes rozšířenost nástrojů pro blokování automaticky otevíraných oken (pop-up) řada serverů stále používá tuto metodu. Na jednom ze sledovaných webů bylo zaznamenáno dokonce celkem 116 oken pop-up.

Nákupy na Internetu pro občany i podnikatele bez rizika

Praha, 12. 5. 2009 – Zákazníci předního českého internetového obchodu KASA.cz mají nyní delší čas na rozmyšlenou, zda si zakoupený produkt ponechají či nikoliv. Nově tato výhoda platí i pro právnické osoby.

Jedním ze strašáků zákazníků internetových obchodů může být skutečnost, že kupují zboží, které si neměli možnost „osahat“. Zákon o ochraně spotřebitele (§53, odst. 7 Občanského zákoníku) však umožňuje zboží nakoupené na internetu do 14 dní vrátit, neboli odstoupit od smlouvy. Internetový obchod KASA.cz se rozhodl vyjít svým zákazníkům ještě více v ústrety a rozšířil tyto výhody i nad rámec zákona: „Zákazníkům nabízíme možnost vrácení nepoužitého zboží do 30 dnů, po tu dobu také automaticky měníme reklamované zboží za nové, což značně urychlí proces reklamace a zákazníci mohou bez jakýchkoli průtahů užívat zvolené zboží. Na základě rozsáhlého interního průzkumu jsme totiž zjistili, že 27 % všech závad se projeví do prvního měsíce od zakoupení. Jakákoliv porucha v prvních dnech používání zákazníka velice zklame, a proto jsme se rozhodli, že všechny tyto případy budeme řešit výměnou za nový kus,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka společnosti KASA.cz.

Občanský zákoník takto upravuje pouze práva zákazníků z řad fyzických osob. Pro nákupy právnických osob bohužel tyto výhody zákonně nařízené nejsou. Společnost KASA.cz však nově nabízí možnost odstoupení od smlouvy i právnickým osobám, a to rovněž ve třicetidenní lhůtě. Tato možnost neplatí na zboží určené k dalšímu prodeji a mohou ji tudíž využít pouze koncoví spotřebitelé. Podnikatelé si tak nyní mohou na KASA.cz bez rizika vybavit své kanceláře či jiné podnikatelské prostory. KASA.cz nabízí vedle počítačů a příslušenství i široký sortiment spotřební elektroniky, nábytku a dalšího zboží.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné dodržet podmínky stanovené v §457 a §458 Občanského zákoníku, které určují, že si strany musí navrátit původní přijatá plnění. To znamená, že vrácené zboží musí být ve stejném stavu jako při převzetí. „I pokud tomu tak není, nemůžeme zákazníkům žádost o odstoupení od smlouvy zamítnout. Ponížíme však dobropis o skutečně vynaložené náklady na vrácení do původního stavu,“ dodala Barbora Winterová, manažerka logistiky společnosti KASA.cz.

„Možnost odstoupení od smlouvy je v současnosti hojně využívaná a tento trend je rostoucí. Zatímco v roce 2007 jsme z celkového počtu vráceného zboží zaznamenali 25 % odstoupení od smlouvy a 75 % reklamací, v roce 2008 se odstoupení od smlouvy vyšplhalo na 35 %, přičemž počet reklamací klesl na 65 %,“ uvedla na závěr Barbora Winterová.

D-LINK chválí Windows 7 za síťovou kompatibilitu

Praha, 13. května 2009 – D-Link, přední dodavatel end-to-end síťových a komunikačních řešení pro firmy i domácnosti, oceňuje vylepšení síťové kompatibility u Windows 7, nejnovějšího počítačového operačního systému společnosti Microsoft.

Jako jeden z partnerů společnosti Microsoft mohl D-Link během vývoje Windows 7 provádět rozsáhlé předběžné testy, aby bylo zaručeno, že všechny jeho produkty půjdou nainstalovat a používat s maximální funkčností v síťovém prostředí PC se systémem Windows 7.

„Jednou z nejvýznamnějších inovací, kterou vidíme ve Windows 7, je schopnost automatického rozpoznání a instalace našich síťových zařízení,” říká Osbert Ong, vedoucí managementu produktů D-Link Europe. „Konektivita je klíčová. Systém Windows 7 nám poskytuje platformu, která zajišťuje, že produkty D-Link je možné začít snadno používat hned po vybalení z krabice. To nesmírně zlepší možnosti nasazování produktů D-Link a usnadní uživatelům rozvinutí plného potenciálu jejich investic. Navíc dojde ke snížení počtu dotazů na technickou podporu a zbytečných reklamací produktů.“

Ong dodává: „D-Link a Microsoft sdílí společnou vizi okamžitého síťového přístupu z libovolného místa a v libovolném čase. Díky spojení našich síťových zařízení a Windows 7 se tato vize může opravdu uskutečnit.”

2. konference ČIMIB

Dne 20. května se v budově Prague Gate v Praze Chodov uskutečnila 2. konference Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), jejímž cílem je poskytovat důležité, ale běžně veřejně nedostupné informace, které jsou nezbytné pro výkon funkce manažera bezpečnosti ICT. K hlavním cílům institutu patří růst kvalifikace, výměna zkušeností a prosazování společných zájmů. Posláním sdružení je poskytovat společnou platformu pro setkávání profesionálů i potenciálních zájemců a umožnit jim vzájemnou výměnu znalostí a zkušeností a také napomoci při rozšiřování cenných informací.

Celou akci moderoval Marek Chlup (ČIMIB), který v úvodu všechny účastníky konference přivítal a stručně shrnul cíle nekomerčního profesního sdružení ČIMIB. Dopolední blok přednášek byl zaměřen na tvorbu a strategii informační bezpečnosti, interpretaci výsledků penetračních testů, analýzu rizik s důrazem na identifikaci a kvantifikaci aktiv a řízení dokumentace a monitorování událostí. Odpolední blok přednášek zahrnoval dvě části. První část odpoledního přednáškového programu obsahovala analýzu bezpečnostních rizik počítačové sítě pomocí NetFlow, bezpečnostní kritéria pro výběr webové aplikace, kontrolu webového obsahu a bezpečnou klimatizaci. Druhá část potom zahrnovala přednášky na téma bezpečnost elektronických dokumentů, bezpečnostní audit lokality a technologie detekce anomálního chování sítě.

Více informací o sdružení, dalších akcích a prezentace z uskutečněné konference naleznete na www.cimib.cz.

ČD – Telematika a.s. partnerem konference Future of the Internet

Ve dnech 11.–13. května 2009 se v reprezentativních prostorách hotelu Clarion Congress konala při příležitosti českého předsednictví Evropské unie mezinárodní konference Future of the Internet 2009. Konference se účastnilo více než 500 odborníků z celé Evropy, aby zde diskutovali o otázkách budoucího vývoje internetu, evropského výzkumu a očekávaného vývoje v tomto směru.

Ke klíčovým řečníkům, kteří vystoupili v rámci zahájení konference, patří evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. a generální tajemník OECD Pier Carlo Padoan.

Společnost ČD – Telematika a.s. jako přední poskytovatel komplexních telekomunikačních, telematických a CT řešení a služeb byla partnerem konference. Bližší informace ke konferenci naleznete na internetové stránce www.fiprague.eu.

Vodafone Germany testuje LTE v pásmu digitální dividendy

Mobilní operátor Vodafone Germany a poskytovatel regionální veřejnoprávní televize WDR oznámili plán zahájit společný pilotní projekt LTE provozovaný v kmitočtovém pásmu digitální dividendy. Možnosti této 4G technologie demonstrovali společně Vodafone Germany a Ericsson na konferenci CeBIT 2009 v Hamburku. Celý projekt je podporován vládou spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, a má poskytnout alternativu ke službám sítí UMTS na německém venkově. Technologie UMTS umožňuje dosahovat datové rychlosti okolo 2 Mbit/s, maximálně však 3,6 Mbit/s.

Cílem zkušebního provoz širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím technologie LTE v kmitočtovém pásmu 790 až 862 MHz (digitální dividendy), jsou zejména venkovské oblasti v Německu. V rámci zkušebního provozu mají být testovány možnosti širokopásmového přístupu ve směru k uživatelům rychlostí až 17 Mbit/s.

Využití kmitočtového pásma 790 až 862 MHz v rámci tohoto zkušebního provozu je specificky zaměřeno na využití LTE v řídce obydlených venkovských oblastech Evropy, přičemž vyšší kmitočtová pásma jako 1800 MHz nebo 2600 MHz jsou vhodná pro městské oblasti, kde lze oprávněně předpokládat vysoké požadavky na přenosovou kapacitu. Podobný zkušební provoz LTE jako Vodafone již zahájil další mobilní operátor E-Plus ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde je pilotní provoz LTE pro pevný a mobilní přístup ve venkovských oblastech provozován rovněž v kmitočtovém pásmu 790 až 862 MHz.

Oba pilotní provozy podporuje německá vláda, jejímž cílem je vedoucí pozice v oblasti služeb rádiového širokopásmového přístupu. Na podporu tohoto cíle se plánuje aukce na kmitočtové spektrum o celkové šíři 340 MHz, a pokud to bude Federálním koncilem (Bundesrat) během května schváleno, bude moci regulační úřad zahájit licenční řízení ještě do konce roku 2009, a to jako jeden z prvních v Evropě.

V současné době zaujímá vedoucí pozici Finsko, kde byly 3G operátorům TeliaSonera, Elisa a DNA vydány další licence v kmitočtovém pásmu 1800 MHz pro zavádění technologie LTE. Toto kmitočtové pásmo, však nebude dostupné, dokud nebudou vyřešeny potenciální problémy s rušením ze sousedního Ruska.

Network Norway bude nabízet Nokia Messaging

Espoo/Oslo, 18. května 2009 – Společnosti Nokia a Network Norway oznámili, že podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci. Network Norway se tak stal prvním operátorem v Norsku i celé Skandinávii, který bude nabízet službu Nokia Messaging, která umožňuje automatické doručování e-mailů do telefonů Nokia. Tato služba bude v Norsku dostupná pro všechny uživatele Network Norway od června 2009.

„Aplikace jako Nokia Messaging přispívá ke snadnějšímu používání mobilních telefonů a my jsme šťastní, že budeme první, kdo tuto službu v Norsku nabízí. Věříme, že pro naše zákazníky bude tato služba atraktivní, a to jak z hlediska uživatelsky-přátelského přístupu, tak z hlediska ceny,“ řekl Arild E. Hustad, výkonný ředitel Network Norway.

„Nokia chce, aby mobilní e-maily byly dostupné pro co nejvíce lidí a smlouva s Network Norway je důležitým milníkem na cestě k dosažení tohoto cíle. Smyslem služby Nokia Messaging je uspokojit potřebu lidí mít přístup ke svým e-mailům kdykoli to budou vyžadovat,“ říká Christophe Joyau, Head of Services, Nokia Scandinavia.

Služba Nokia Messaging umožňuje snadné nastavení i přístup k e-mailům prostřednictvím přístrojů Nokia. Bez problémů lze e-maily v přístroji zobrazit, odpovědět, přeposlat, vytvořit či odstranit nebo organizovat složky pro přijaté a odeslané e-maily, zprávy k odeslání a koncepty. Smlouva mezi společnostmi Nokia a Network Norway zahrnuje podporu různých e-mailových účtů jako Gmail, Windows Live Hotmail a Yahoo! Mail, stejně jako e-mailové schránky místních poskytovatelů. Push-technologie zajišťuje rychlé odesílání e-mailů na mobilní telefon stejně jako jejich odesílání na e-mailový server.

Služba Nokia Messaging plně integrována v nedávno uvedeném mobilním telefonu Nokia E75 a bude zahrnuta také v nově příchozích modelech jako Nokia E55, Nokia E52 a Nokia N86 8MP. Tato služba je podporována i dalšími zařízeními Nokia, uživatelé mohou použít mobilní telefony Nokia S60 jako Nokia E71 nebo Nokia N95 8GB. Pro využívání Nokia Messaging stačí stáhnout a instalovat příslušný software a služba je během několika minut k dispozici.

IDC nazvala ZTE hvězdou roku 2008

Podle výzkumné zprávy analytické společnost IDC byla v roce 2008 společnost ZTE nejrychleji rostoucím výrobcem telekomunikačních zařízení a poskytovatelem řešení. Výsledky obsažené ve zprávě jsou založené na finančních příjmech v roce 2008.

Tyto výsledky jsou samy o sobě pozoruhodné, už jen z pohledu současné ekonomické krize na trhu zařízení (dodavatelé od Nortel Networks počínaje až po Alcatel Lucent se potýkají s potížemi). Čistý zisk ZTE za rok 2008 se zvýšil o 32,5 procent na 239 miliónů dolarů a tržby vzrostly o 27,4 procenta na 6,4 miliardy dolarů. Samotný prodej ZTE v oblasti rádiových zařízení vzrostl o 20 procent. To zahrnuje síťová zařízení, handsety, programové vybavení a různé další služby a činí to 38,5 procent z celkových příjmů za rok 2008.

Společnost ZTE plánuje, že se více soustředí na trh handsetů v USA – v současné době prodává telefony zejména prostřednictvím MetroPCS – dosud však nemá podepsáno mnoho smluv na síťová zařízení. Jejich čínský konkurent, konkrétně společnost Huawei, již podnikla v této oblasti několik významných kroků. Společnost Huawei podepsala smlouvu na dodání síťové infrastruktury 3G CDMA sítě pro Cox Communications a je jednou ze tří společností dodávajících AT&T zařízení pro zkušební provoz LTE.

Bezdrátový směrovač DIR-685

Společnost D-Link, přední výrobce koncových síťových a komunikačních řešení pro firmy i domácnosti, představuje svůj první all-in-one bezdrátový směrovač DIR-685 určený pro domácnosti. Tato novinka má všechny funkce špičkového 802.11n Wi-Fi směrovače, který je doplněn o síťové úložiště dat (NAS), technologii SharePort pro sdílení tiskáren a skenerů a 3,2″ LCD displej s velkým rozlišením pro zobrazování fotografií, miniaplikací a stavu sítě.

Nový D-Link DIR-685 představuje moderní doplněk pro digitální domácnost, který je navržen s důrazem na pohodlnou obsluhu a funkčnost. Při instalaci směrovače ve svislé poloze uvidí uživatelé dobře na displej, který zobrazuje stav zařízení formou přehledných grafů a také digitální fotografie, streamované video, předpověď počasí nebo další informace z internetu v reálném čase. LCD displej nabízí až 1,6 milionu barev.

K elegantnímu vzhledu nového bezdrátového směrovače přispívá také použití skrytých interních antén. Funkce síťového úložiště dat (NAS) podporují UPnP server a stahování přes BitTorrent. Vestavěný FTP server umožňuje uživatelům přistupovat k dokumentům, fotografiím, hudbě a dalším médiím lokálně přes domácí síť nebo dálkově přes Internet.

DIR-685 využívá technologii D-Link Green, která pomáhá šetřit energii několika způsoby – například automatickým rozpoznáním aktivity portu a délky kabelu a odpovídající regulací potřebné energie, sloučením všech funkcí do jednoho zařízení namísto mnoha samostatných produktů a použitím klidového režimu, který automaticky vypíná napájení LCD displeje. WiFi modul směrovače lze zapínat a vypínat podle zadaného časového rozvrhu provozu WLAN, přičemž napájecí adaptér splňuje kritéria programu Energy Star a dosahuje průměrné až 30% úspory energie. Obdobnými funkcemi pro úsporu energie a prodloužení životnosti pevného disku je vybaven také modul NAS.

Oba USB porty na zadní straně směrovače DIR-685 využívají novou technologii D-Link SharePort, která umožňuje skupině uživatelů snadné sdílení USB zařízení, např. klasických i multifunkčních tiskáren a externích pevných disků z libovolného místa v domě nebo kanceláři. Tato nová technologie mění lokální USB porty na rychlé a pohotové virtuální porty pro připojení USB přes TCP/IP.

Pro snadnou a příjemnou práci s fotografiemi uzavřel D-Link partnerství s FrameChannel, bezplatnou webovou službou (internetphotoframe.com), která umožňuje uživatelské úpravy obsahu zobrazovaného na displeji. Uživatelé tak mohou velmi snadno a pohodlně vyhledávat a prohlížet fotografie. Zařízení bude dostupné od června 2009 za 6 921 Kč bez DPH.

Ultratenký telefon s dlouhou výdrží

Společnost Nokia představila nejnovější přírůstek z manažerské řady E – inteligentní telefon Nokia E52, který náleží k vysoce specializovaným mobilním telefonům pro zvýšení produktivity svých uživatelů. Do této kategorie patří rovněž nedávno uvedené modely Nokia E75 a Nokia E55. „Nokia E52 je určena zákazníkům, kteří chtějí být efektivní jak v profesním, tak i v osobním životě. Lidem, kteří požadují telefon s nejlepšími funkcemi, jako je výjimečná výdrž baterie, prvotřídní kvalita hlasu a tenký design,“ řekl Ilari Nurmi, viceprezident společnosti Nokia. Novinka navazuje na velmi úspěšný model Nokia E51 a byla navržena se stejnými přednostmi.

Model Nokia E52 je ultratenký přístroj s procesorem 600 MHz a operačním systémem Symbian S60 o rozměrech 116 × 49 × 10 mm a hmotnosti 98 gramů. Dále vyniká kvalitní reprodukcí zvuku a zejména výdrží Li-Ion baterie BP-4L 1500mAh, která umožňuje 8 hodin nepřetržitého hovoru nebo 672 hodin (tj. 28 dní) v pohotovostním režimu v pásmu GSM a 6 hodin nepřetržitého hovoru nebo 432 hodin (tj. 18 dní) v pohotovostním režimu v pásmu UMTS. Přístroj je vybaven barevným displejem TFT s rozlišením 240 × 320 pixelů (QVGA), který umožňuje až 16 miliónů barev. Nechybí ani 3,2megapixelový fotoaparát s mnoha různými funkcemi. Vnitřní paměť 60 MB lze pomocí karet microSD rozšířit až na 16 GB.

Nokia E52 podporuje provoz v pásmech GSM (850/900/1800/1900 MHz) i UMTS (850/900/2100 MHz) a možnost datového provozu GPRS/EDGE, HSDPA (až 10,2 Mbit/s)/HSUPA (až 2 Mbit/s) i WiFi 802.11 b/g. Nokia E52 podporuje řadu audio a video formátů např. mp4, AVC/H.264, WMV, RV, Flash Video, H.263/3GPP, AAC, AAC+, eAAC+, MP3, AMRNB, WMA. K dalším zajímavým funkcím patří např. rozhlasový přijímač FM, záznam videa 640 × 480 pixelů, diodový blesk, GPS navigace, internetový prohlížeč, přehrávače Media player a Real player, SIP VoIP 3.0 microUSB konektor nebo Bluetooth.

Tento nový přístroj umožňuje hladké propojení s podnikovými telefonními systémy a může tak velmi účinně doplnit nebo dokonce nahradit klasický stolní telefon. Řešení jako je Call Connect – které spojuje mobilní přístroj Nokia s ústřednami od největších světových dodavatelů Cisco a Alcatel-Lucent – umožňuje uživatelům být dostupný přes jedno telefonní číslo. Kromě toho je Nokia E52 vybavena inovovaným e-mailovým řešením s novým uživatelským rozhraním Nokia Messaging. Tato služba v sobě integruje snadný přístup typu push e-mail ke všem volným e-mailových účtům přímo z mobilního telefonu, stejně jako obsahuje firemní e-mailové řešení Mail for Exchange a IBM Lotus Notes Traveler. Díky přímému přístupu k poštovním serverům Microsoft Exchange a IBM Lotus Notes mohou firemní zákazníci ušetřit až třetinu svých provozních nákladů na mobilní e-mail a správu osobních informací.

„Rok 2008 byl pro řadu telefonů Nokia E skvělý, mimo jiné se prodalo více než 10 milionů přístrojů. Rok 2009 začal také velmi dobře, protože první čtvrtletí bylo historicky nejsilnější. Zároveň došlo k zahájení prodeje modelů Nokia E75 a Nokia E55. S pokračujícím tažením naší společnosti v oblasti e-mailových služeb pro zákazníky, které se dostávají jak ke klientům, tak i k operátorům, se komplexní e-mailové řešení od společnosti Nokia stává prakticky nepřekonatelným,“ dodává Nurmi.