Grisoft se přejmenoval na AVG Technologies

AVG se postupně stala jednou z nejznámějších značek bezpečnostního softwaru na světě. Jeho výrobce, Grisoft, se od roku 1991 změnil z regionální české společnosti na mezinárodní podnik s obchodním zastoupením v řadě zemí. Rozvoj firmy umožnila nejen kvalita antivirového systému AVG, postupně rozšířeného o další bezpečnostní funkce, ale také přízeň investorů, jako jsou Enterprise Investors, Benson Oak a Intel Capital. Produkty se značkou AVG dnes pracují na přibližně pěti procentech počítačů ve světě, a chrání tak více než 66 milionů pracovních stanic.

Podle průzkumů veřejného mínění se značka AVG stala v USA třetí neznámější v oblasti počítačové bezpečnosti a respondenti jí přisuzují vysokou technickou vyspělost. Software AVG patří podle renomovaného zpravodajského serveru CNet mezi dvacítku nejčastěji stahovaných programů všech dob a jeho bezplatná verze AVG Anti-Virus Free Edition překročila již několikrát hranici 1 000 000 stažení za jeden týden na prestižním serveru Download.com.

Především z důvodu celosvětového posílení povědomí o značce AVG se společnost Grisoft rozhodla změnit svůj název na AVG Technologies. Jednotná identita značky a firmy má výrazně zvýšit efekt marketingových aktivit a další komunikace. Přejmenování se týká všech dceřiných společností – konkrétně v České republice se název Grisoft, s.r.o. mění na AVG Technologies CZ, s.r.o. Ostatní kontaktní i obchodní údaje zůstávají beze změny, stejně jako dosavadní ochranné známky Grisoft.

Podle schváleného postupu má nyní mateřská společnost se sídlem v Nizozemsku název AVG Technologies, N.V., dále Grisoft, Inc. se sídlem v USA se mění na AVG Technologies USA, Inc., stejně tak Grisoft, Ltd. se sídlem na Kypru se nyní jmenuje AVG Technologies CY, Ltd. a konečně AVG Technologies, Ltd. se sídlem ve Velké Británii získala název AVG Technologies UK, Ltd.

Společnost rovněž získala k výhradnímu používání doménu avg.com, což by mělo pomoci hladkému přechodu na jednotnou prezentaci produktů a firmy.

O2 nabízí volání zdarma

Pro zákazníky mobilních hlasových služeb připravila společnost Telefónica O2 Czech Republic nabídku bezplatného volání na všechna mobilní čísla v síti O2 a pevné linky. Volání zdarma na 4 až 18 měsíců mohou za stejných podmínek získat jak noví, tak stávající zákazníci při podpisu smlouvy na dva roky. Speciální varianta této nabídky je připravena rovněž pro drobné podnikatele a živnostníky.

Doba, po kterou mohou „paušální“ zákazníci uskutečňovat volání včetně videohovorů zdarma, závisí na využívaném tarifu. Nabídku je možné získat ve spojení se všemi standardními tarify i tarify Simple. Pro nejnižší paušály od O2 SMS po O2 Silver jsou volání bezplatná čtyři měsíce, pro vyšší tarify od O2 Gold po O2 Diamant pak jeden rok. Stejnou nabídku získají i zákazníci, kteří se rozhodnou přejít na paušální tarif z předplacených služeb O2 nebo od jiného operátora. Nabídku je také možné kombinovat s pořízením nového telefonu za zvýhodněné ceny od 1 Kč včetně DPH, nebo s tarify Max. Smlouvu na dva roky je nutné uzavřít do 31. března 2008.

Pokud jde o zákazníky z řad drobných podnikatelů a živnostníků, pro ty stávající platí stejné podmínky jako pro zákazníky „paušální“, ti noví však mohou využít uvedenou nabídku po delší období – 6 resp. 18 měsíců.

Firewall Barracuda s novými funkcemi

Služby pro okamžitou výměnu zpráv, tzv. Instant Messaging (IM), mohou být velmi užitečným nástrojem, ale stejně jako elektronická pošta představují pro řadu firem a nejrůznějších organizací vážná bezpečnostní rizika. Společnost Barracuda Networks proto uvedla na trh zařízení Barracuda IM Firewall, s jehož pomocí lze mít i tento typ komunikace pod kontrolou.

Barracuda IM Firewall je určen pro správu a zabezpečení veškeré komunikace typu Instant Messaging, a to jak v rámci vnitřní sítě, tak i ve veřejných sítích služeb IM, jako jsou MSN, AOL, Yahoo! nebo ICQ. Nabízí prostředky nezbytné pro zabezpečení, monitorování a správu veškeré „messagingové“ komunikace ve firmě a zároveň funguje jako IM server pro výměnu zpráv včetně jejich zabezpečení prostřednictvím 256bitového šifrování.

Důležitou funkcí IM firewallu je zachytávání a zaznamenávání veškerého provozu. Díky zabudovaným monitorovacím nástrojům je následně možné např. vyhodnocovat jak často a jak dlouho jednotliví zaměstnanci IM používají. Zařízení dokáže monitorovat a archivovat také veškerou komunikaci směřující do veřejných IM sítí.

Na počátku roku byly funkční možnosti Barracuda IM Firewall dále rozšířeny o možnosti exportu zachycených zpráv do nástrojů určených pro jejich centrální archivaci, např. využitím systému Barracuda Message Archiver, který slouží jako výkonný a spolehlivý nástroj pro archivaci zpráv s bohatými možnostmi jejich třídění a vyhledávání. Archivační systém funguje nezávisle na softwarových platformách pro komunikaci samotnou. Barracuda tak reaguje na sílící potřebu firem držet krok se stále rostoucím objemem e-mailových a messagingových zpráv, které v mnoha případech slouží jako hlavní způsob komunikace.

Archivaci veškerých zpráv rozhodně není možno podceňovat, neboť bezpečnost IT systémů nezahrnuje pouze spam či přenos škodlivých kódů. Také komunikace prostřednictvím elektronické pošty nebo instant messagingu musí odpovídat platným zákonům, etickým normám a interním předpisům dané organizace. V neposlední řadě zde samozřejmě zůstává i obecná možnost snadno a rychle vyhledat jakoukoli odeslanou či přijatou zprávu, tak aby některé cenné informace nemizely v nenávratnu. Schopnost udržet elektronickou komunikaci pod kontrolou je proto jedním z klíčových požadavků na bezpečnost IT systémů.

Ekologické iniciativy v IT a Sun UltraSPARC T2

Společnost Sun Microsystems představila svoji nejmodernější technologii serverových procesorů. Kromě „úsporné“ architektury UltraSPARC T2 se hodně hovoří také o ekologických iniciativách v oblasti informačních technologií, kde se Sun velmi aktivně angažuje. Rostoucí ceny a konečné zásoby surovin, stejně jako vládní i mezinárodní programy ochrany klimatu se dotknou nás všech – bez ohledu na to, zda globálnímu oteplování věříme, či ne. Za hlavní problém současného průmyslu včetně oblasti IT se považuje přílišné zaměření na výkon, aniž by se společnosti současně více zajímaly o spotřebu, řešení odpadů a další ekologické problémy.

Sun Microsystems se ekologicky orientovaným aktivitám věnuje řadu let a tato oblast není pro jeho vývojáře ničím novým. Výsledkem jejich práce je právě technologie UltraSPARC T2, která přináší obrovské úspory při kombinaci extrémního výkonu se šetrností provozu. Servery, využívající této architektury, splňují nejpřísnější požadavky uživatelů na poměr cena/výkon i s ohledem na ekologickou šetrnost, o čemž svědčí velmi zajímavé hodnoty koeficientu SWaP (Performance / (Space × Watts), tj. výkon dělený součinem prostoru a spotřeby).

Vývojáři Sunu v minulých letech kompletně přepracovali zásady návrhu datových center právě s ohledem na ekologii. V této oblasti totiž vyznávají zásadu, že je třeba na problému zejména pracovat a ne o něm jen mluvit. Pokud mají být ekologické iniciativy úspěšné, musí vycházet od každého z nás, ať již jednotlivce či společnosti. Jako příklad uveďme interní konsolidaci hardwaru v evropské centrále Sunu – využitím nejmodernějších technologií se v novém datacentru o 70 % snížily náklady na prostor, výkon a chlazení, o 72 % kleslo energetické zatížení, počet serverů se snížil o 20 % a prostor pro jejich umístění dokonce o 89 %.

Odpovědí na rostoucí požadavky a omezené zdroje může být „virtualizace“. Na virtualizaci nemusíme nahlížet pouze z hlediska ekologické iniciativy; širším pohledem lze odhalit celou řadu dalších úspor V této souvislosti je možné zmínit např. nasazení předchozí generace vysoce úsporných serverů s procesory řady T1 v roce 2005.

Nové procesory UltraSPARC T1 a T2 stále více oceňují i zákazníci z České republiky. Požadují více výkonu, větší hustotu a celkově vysokou efektivitu nasazení i správy těchto zařízení. I díky nemalým částkám vynakládaným na výzkum a vývoj (ročně okolo 2 miliard dolarů) se Sunu daří tyto zákaznické požadavky plnit. Sun přitom garantuje plnou kompatibilitu, která není u všech dodavatelů pravidlem.

Sun Microsystems se drží se jedinečné vize „The Network Is the Computer“ a prostřednictvím sdílených inovací, komunitního vývoje a vedoucí pozice v oblasti open source prosazuje spolupráci při vývoji moderních technologií. Jedná se například také o komunitní projekt OpenSolaris, který má řadu příznivců i v České republice.

SAP zaznamenal výrazný růst tržeb

Rok 2007 byl dalším úspěšným rokem známého dodavatele aplikačního softwaru, společnosti SAP. Ve všech regionech firma dosáhla dvojciferného růstu.

Příjmy z prodeje softwaru SAP v minulém roce dosáhly 3,41 miliardy eur (2006: 3,0 miliardy eur), což při konstantním měnovém kurzu znamená meziroční růst o 18 %. Příjmy z prodeje softwarových služeb byly 7,43 miliardy eur (2006: 6,6 miliardy eur), tzn. meziroční růst o 17 %. Celkové příjmy společnosti v roce 2007 činily 10,25 miliardy eur (2006: 9,39 miliardy eur) a vzrostly tak o 13 %.

Společnost SAP zároveň zaznamenala zvýšení tržního podílu mezi dodavateli podnikového aplikačního softwaru, a to již v osmém čtvrtletí za sebou. Současný tržní podíl SAP je 28,4 %.

Poslední čtvrtletí roku 2007 firma uzavřela významné kontrakty například s U.S. Navy, Ministerstvem financí na Novém Zélandě a s policejní službou města Londýna (Scotland Yard).

V České republice společnost SAP loni posílila svoji pozici zejména v oblasti veřejné správy. K zákazníkům SAP ČR se přidalo například město Brno, dále městská část Praha 1 a také nemocnice v Mostě, Děčíně, Teplicích a Chomutově.

Řízené služby Telefónica O2 – ICT řešení pro každého

Špičkové technologie, které donedávna byly z důvodu vysokých nákladů dostupné spíše velkým firemním zákazníkům, mohou díky nové koncepci přístupu k informačním a komunikačním technologiím (ICT) a rozšiřující se nabídce tzv. řízených služeb (Managed Services) využívat i menší společnosti a podnikatelé. Řízené služby zahrnují skupinu služeb, které pokrývají celou oblast ICT včetně počítačových sítí, počítačů, hlasových služeb, bezpečnosti, hostingu a dalších.

Využití řízených služeb zákazníkovi umožňuje pružně reagovat na požadavky trhu bez ohledu na případná omezení způsobená limity jeho vlastní infrastruktury. Zároveň mu přináší komfort v tom, že se nemusí starat o otázky technického zabezpečení, správy, rozšiřovaní nebo inovace technologie, protože veškeré související činnosti jsou realizovány a garantovány provozovatelem řízených služeb, společností Telefónica O2. Služby jsou poskytovány na vysoké profesionální úrovni s využitím nejmodernějších technologií a s garantovaným servisním zajištěním.

Podle Zdeňka Kaplana, výkonného ředitele pro rozvoj firemních služeb a řešení společnosti Telefónica O2, který „manažované“ služby na setkání s novináři v moderním hostingovém centru Nagano představoval, stále více jednotlivců a firem, malých i těch opravdu velkých, si dnes uvědomuje význam skutečně efektivního využívání veškerých zdrojů potřebných k úspěšnému podnikání. Přitom zde nehovoříme jen o alokaci zdrojů materiálních, ale v neposlední řadě také lidských. Právě proto Telefónica O2 přichází na trh s koncepcí řízených služeb, které zákazníkovi „uvolňují ruce, zvyšují jeho flexibilitu a především maximalizují výkonnost jeho IT činností.“

Řízené služby se dělí do tří skupin, a to na služby v oblasti komunikace, IT bezpečnosti a IT infrastruktury.

Platforma služeb O2 Managed Services je komplexním ICT řešením pokrývajícím všechny potřeby současného uživatele. Při vytváření její koncepce byl kladen velký důraz nejen na nejmodernější technologie a procesy, ale také na možnosti přizpůsobení služeb podle požadavků jednotlivých uživatelů. Zákazník v tomto případě kupuje pouze takové služby, které skutečně potřebuje, a platí jen za to, co opravdu využívá. Rozsah i parametry je možné operativně přizpůsobovat podle aktuálních potřeb, a není tedy nutné dlouhodobě plánovat rezervy pro provoz. Díky značné flexibilitě řízených služeb lze snadno reagovat na nestandardní požadavky, jejichž řešení vlastními silami by znamenalo velkou jednorázovou investici. Celá platforma je vytvořena tak, aby usnadnila život všem zájemcům o moderní ICT řešení a pomohla jim efektivněji využívat své zdroje.

Řízené služby jsou na trh uváděny postupně. Jako první Telefónica O2 nabízí řízené hostingové služby, tzv. Managed Hosting Services. Jedná se o služby, které poskytují pronájem definované kapacity nebo výkonu technologií na určité období za daný měsíční poplatek. Tyto služby jsou poskytovány na principu „on-demand/pay-per-use“ – zákazník platí jen za to, co skutečně využije. Řízený hosting je určen zákazníkům, kteří například:

  • hledají místo pro umístění vlastních technologií v hostingovém centru;
  • potřebují zajistit bezpečné zálohování systému nebo uložení velkého objemu dat na zabezpečený sdílený prostor;
  • přemisťují své systémy;
  • potřebují krátkodobě navýšit diskovou kapacitu nebo výpočetní výkon (účetní uzávěrky, sezónní prodej, testování apod.);
  • mají problémy s kapacitou či výkonem vlastního systému;
  • otevírají nové pobočky nebo fúzují a potřebují zajistit konsolidaci systémů a rychle a bezpečně zpřístupnit data.

K hlavním výhodám využití řízených služeb patří flexibilita, cena a garance kvality a dostupnosti. Díky flexibilitě řízených služeb může zákazník rychle reagovat na potřeby trhu, investovat do nových obchodních příležitostí, inovovat stávající i zavádět zcela nové služby, snadné je i navyšování nebo snižování využívaného objemu služeb, např. podle sezónních výkyvů v potřebě kapacity a výkonu. Pokud jde o cenu, zákazník platí pouze za to, co skutečně využívá, celkově se sníží náklady na IT a podstatně se zjednoduší plánování investic a provozních nákladů IT. Využitím řízených služeb se zákazník nemusí starat o personální zabezpečení provozu a správy služeb, přičemž je garantována jejich kvalita a dostupnost na základě dohody o úrovni služeb, tzv. SLA.

Balíček řízených služeb Telefónica O2:

  • Managed Server Hosting poskytuje serverový výpočetní výkon v požadované kvalitě na definované období. Zahrnuje administraci systému do úrovně operačního systému včetně plánování a implementace požadavků na změny.
  • Managed Data Storage nabízí určitý diskový prostor na určité období. Zákazníkovi umožňuje uložení stovek až tisíců GB dat na disková pole, která jsou rychle dostupná a za zajímavou cenu (měsíčně cca 22 Kč/GB).
  • Managed Backup & Restore zajišťuje zálohování dat na záložní médium pro případ ztráty dat na primárním úložišti a jejich případnou obnovu. Poskytuje příslušnou kapacitu zálohovacího hardwaru a softwaru včetně administrace.

Také nabídka v ostatních oblastech řízených služeb má být obdobně rozsáhlá. Ke jejich spuštění dojde v první polovině roku 2008 s tím, že nové služby budou postupně zařazovány podle poptávky na trhu.

Pobočka Trend Micro v České republice

Trend Micro, jedna z předních společností na trhu síťového antivirového softwaru a hardwaru a softwaru pro zabezpečení internetového obsahu a souvisejících služeb, otevřela v Praze pobočku pro Českou republiku a Slovensko. Záměrem firmy je decentralizovat řízení v centrální a východní Evropě a přenést je z Mnichova do jednotlivých zemí regionu s cílem lépe uspokojovat potřeby zákazníků v dané lokalitě.

Globální strategií Trend Micro je posunout činnost od vývoje a prodeje bezpečnostních produktů a řešení k poskytování služeb. Společnost se transformuje z produktově orientovaného výrobce a prodejce na poskytovatele komplexních bezpečnostních služeb s ohledem na specifické požadavky zákazníků.

Společnost Trend Micro působí na českém a slovenském trhu dlouhodobě prostřednictvím autorizovaných distributorů a prodejních partnerů. Pražská pobočka bude tento model i nadále rozvíjet a podporovat. Jejím prioritním úkolem je také přímá podpora klíčových zákazníků, předprodejní podpora, konzultace v oblasti počítačové bezpečnosti, vzdělávání a školení partnerů i bezpečnostních odborníků. Trend Micro se bude i nadále orientovat zejména na velké podnikové zákazníky. Nicméně zaměří se rovněž na segment středních a malých firem, kterým chce nabízet plnohodnotná řešení a služby, jaké nabízí velkým zákazníkům, a také na poskytovatele hostovaných a outsorcovaných služeb.

Podle „country managera“ Josefa Holuba, dalším důležitým úkolem pražské pobočky bude rozvíjet partnerský program Affinity, který zjednodušuje zapojení nových partnerů, zlepšuje podmínky pro společný rozvoj obchodu a zároveň usnadňuje čerpání zdrojů a výhod stávajícím autorizovaným partnerům. Affinity poskytuje kromě lukrativních marží také podpůrné nástroje jak pro zviditelnění prodejce na trhu, tak pro zajištění jeho vysoké technologické úrovně. Pomáhá partnerovi generovat nové obchodní příležitosti a získat potenciálního zákazníka – v podstatě provádí obchodníka celým procesem od vypracování mnohdy složité nabídky, přes poskytnutí demo-zařízení a kompetentního spolupracovníka, který pomůže řešení předvést, až po zajištění následné podpory.

Nová pobočka Trend Micro pro Českou republiku a Slovensko sídlí v Business Centru Burzovního paláce v Praze. Autorizovanými distributory pro Českou republiku jsou společnosti DNS a RRC-CZ; na Slovensku je to společnost DNS.

ČD-Telematika nasazuje řešení Ixtent

Společnost ČD-Telematika, poskytovatel telekomunikačních a informačních služeb, zvolila pro zpracování dodavatelských faktur v logistickém modulu systému SAP R/3 řešení společnosti Ixtent, která patří k předním specialistům na technologie správy podnikových dat ERP (Enterprise Content Management) na českém a slovenském trhu.

Zákaznické řešení Ixtent nejlépe naplnilo specifické požadavky ČD-Telematika. Jeho implementace umožňuje propojení pracovišť logistiky a financí prostřednictvím elektronického schvalovacího procesu. Příchozí daňový doklad postupuje organizací v digitalizované podobě k oprávněnému schvalovateli, který je průběžně informován o aktuálním stavu upozorněními do e-mailového klienta. Schvalovatel má současně možnost sledovat historii procesu, volit priority a určit svoji zastupitelnost.

Součástí dodávky je bezpečná archivace všech účetních a s nimi souvisejících dokladů v elektronické podobě. Na archivované doklady je možné znovu nahlížet přímo v prostředí systému SAP R/3. Likvidace faktur se tak stává plynulým a kontrolovatelným procesem, který odpovídá jak požadavkům finančního auditu, tak tlaku trhu. Implementace řešení od zpracování konceptu po nasazení do pilotního provozu trvala dva měsíce.

Počítačová gramotnost

Počítačová škola Gopas si koncem minulého roku nechala vypracovat průzkum trhu zaměřený na počítačovou gramotnost. Dotazováno bylo 1000 respondentů představujících reprezentativní vzorek složení obyvatelstva ČR. Výzkum zpracovala agentura IBRS s cílem zjistit více informací o důvodech účastnit se počítačového vzdělávání a také o míře spokojenosti lidí se svými znalostmi z oblasti informačních technologií. K zajímavým skutečnostem vyplývajícím z uvedeného šetření patří například následující zjištění.

Třetina dotázaných již někdy absolvovala počítačový kurz. Téměř polovina ekonomicky aktivních lidí je na svém pracovišti spokojena se vzděláváním v oblasti informačních technologií. Dvacet procent lidí si myslí, že umí ovládat počítač lépe než jejich kolegové na pracovišti, třetina je na tom asi tak stejně a pouze 13 % dotázaných si nevěří a soudí, že PC ovládají hůře než kolegové.

Více než polovina lidí, kteří při práci používají počítač, má zájem o další počítačové vzdělávání (55 %). Nejčastěji se jedná o zdokonalování v používání tzv. kancelářského balíku programů. Zajímavé je, že celá pětina lidí, kteří PC aktivně nepoužívají, by ráda absolvovala počítačový kurz také. Pouze třetina ekonomicky aktivních obyvatel nepoužívá denně ke své práci počítač.

Velká část respondentů, kteří jsou spokojeni se vzděláváním v oblasti IT, si také myslí, že je na tom v práci s PC lépe nebo stejně jako kolegové. Respondenti, kteří absolvovali nějaký počítačový kurz, mají častěji pocit, že umí pracovat s počítačem lépe než ostatní kolegové na pracovišti. Mezi respondenty, kteří žádný kurz neabsolvovali, je polovina těch, kteří tuto skutečnost nedokáží posoudit. Zájem o počítačové kurzy je větší u respondentů, kteří již nějaký kurz absolvovali.

Ochrana koncových bodů Check Point

S rostoucími hrozbami nerůznějších druhů škodlivého softwaru, roste také poptávka firem po kvalitním zabezpečení koncových bodů sítě s možností jednoduchého a efektivního vynucování bezpečnostní politiky.

Check Point Software Technologies, společnost působící v oblasti zabezpečení internetu, představila řešení pro komplexní ochranu koncových bodů nazvané Endpoint Security – jedná se o softwarový systém, který v sobě kombinuje firewall, řízení přístupu k síti (NAC), kontrolu aplikací, antivirus, anti-spyware, zabezpečení dat a chráněný vzdálený přístup. Díky využití jediného centrálně řízeného softwarového agenta, jediné administrační konzole a principu centrální instalace i aktualizace může systém znatelně snížit náklady firem na zabezpečení IT. Implementací jednotného bezpečnostního řešení získají celkovou ochranu všech koncových bodů připojených do sítě – stolních počítačů, notebooků apod.

Řešení Endpoint Security vzniklo spojením několika kvalitních technologií – zahrnuje špičkový podnikový firewall; anti-malware založený na bázi řešení ZoneAlarm; zabezpečení dat technologií Pointsec, v současnosti používané na více než 14 milionech osobních počítačů; řešení pro vzdálený přístup VPN, používané více než 150 miliony uživateli. Další součástí řešení je technologie SmartDefense Program Advisor. Služba, která umožňuje správcům na základě dynamické databáze účinně kontrolovat programy provozované na firemních počítačích, a zabraňovat tak aktivitě škodlivého softwaru. Všechny tyto funkce v kombinaci s řešením pro centrální správu představují novou generaci komplexní ochrany koncových bodů.

Endpoint Security je robustní koncový bezpečnostní software a zároveň jednoduchý administrační systém s centrálním řízením všech bezpečnostních komponent.

Vlastnosti jednotlivých komponent:

Firewall/NAC/Program Control – obousměrně chrání síťový provoz, neumožní připojení koncových bodů do firemní sítě, pokud nejsou zabezpečené, a účinně vynucuje bezpečnostní pravidla podle toho, jaké aplikace mohou být na daném počítači provozovány.

Antivirus/Anti-spyware – odhaluje a odstraňuje viry, spyware a jiné malwarové hrozby. Díky kombinaci signatur, analýzy podezřelého chování a pokročilé heuristické analýze disponuje vysokými detekčními schopnostmi. Software je navíc každou hodinu aktualizován pomocí služby SmartDefense.

Ochrana dat – chrání data obsažená v přenosných počítačích, stolních PC i na přenosných mediích. Spočívá především v pokročilém šifrování dat na discích a vyměnitelných mediích, kontrole přístupu a kontrole portů.

Vzdálený přístup – je založen na šifrování a důkladném ověřování přenášených dat po celou dobu, kdy je koncový bod vzdáleně připojen a chrání tak koncový bod i firemní síť.