Autor článku: Eduard Eck, Telekomunikace 2010-02.

První nasazení UMTS před několika lety přineslo operátorům a jejich zákazníkům určité zklamání. Byl standard špatný? Okolnosti nepříznivé? Očekávání nereálná? Může být zajímavé vrátit se do historie a podívat se, v čem je dnešní UMTS jiné než heroické pokusy ze začátku dekády.

Více v časopise…