Broadband hnacím motorem pro IoT

Svět vysokorychlostního přístupu k Internetu získává reálnou podobu a spolu s tím experti opatrně tvoří předpovědi, jak bude broadband vypadat a jaké aplikace bude přenášet. Video – v současné době z hlediska šířky pásma nejhladovější aplikace – je nevyhnutelně na seznamu vysoko a na globální úrovni bude vytvářet obrovské požadavky na kapacitu sítí. Avšak broadband může podobně plně podporovat i jiný rozměr konektivity. Komunikace M2M (Machine-to-Machine) je myšlenka, jejíž čas nadešel. Díky inovacím v oblastech, jako jsou smart senzory a RFID čipy, se neživé objekty stávají stále více součástí sítí jako tak zvaný Internet věcí (Internet of Things – IoT). Podstatou akronymu IoT je základní koncepce – využít Internet a transponovat fyzický svět na ten prosíťovaný. IoT činí předměty každodenního života chytrými (smart) a vědomými si souvislostí. Díky tomu nabízejí významné ekonomické přínosy a ohromný rozsah nových možností – smart služeb, protože smart předměty mohou vnímat své okolí a reagovat na něj­ bez potřeby zásahu člověka.

Původní myšlenka IoT se točila kolem abstraktních možností, co by bylo možné dosáhnout s dostatečným rozsahem a rozvojem Internetu. Dnes jsou možnosti, které se omezovaly na království vědecko-fantastických představ, stále rostoucí měrou uskutečnitelné. Smart objekty jsou stále více schopné přizpůsobit svoji reakci prostředí, v němž se nacházejí, a to bez ohledu na to, jak složité to může být. Pokud to dělají, smyčka snímání a řízení může preciózně optimalizovat přírodní, finanční a lidské zdroje, odstraňovat plýtvání v oblastech tak rozmanitých jako jsou zemědělství, řízení zásob nebo výroba, přičemž v každém případě zvyšují produktivitu a kvalitu.

Rezidenční aplikace jsou další oblastí, kde se očekává značný přínos IoT, tím, že propojí aplikace od multimediální zábavy po energetický management a domácí bezpečnost. Vznikající širokopásmová infrastruktura naopak znamená příslib kultivované a současně nákladově efektivní komunikace mezi nespočetným množstvím smart prvků.

Rozsah potenciálních aplikací je ohromný. Smart billboardy skrytě analyzují nákupní návyky kolemjdoucích a přizpůsobují jim zprávy, které zobrazují. Smart farmářství může analyzovat části pole, která jsou obdělávána a nastavovat šíření hnojiva podle převládajících podmínek. Výrobní závody mohou provádět za provozu změny detailů výrobků, když své výrobní linky a produkty udělají „chytřejší“ prostřednictvím smart senzorů a akčních členů.

Širokopásmový přístup představuje životně důležitý konečný kousek skládačky. Potřeba šířky pásma, která je stále k dispozici, spojená s potenciálně ohromnými počty propojených objektů – některé odhady hovoří o mnoha miliardách – vyžaduje enormní datovou propustnost v sítích. Předpovědi Evropské komise naznačují, že některé aplikace by mohly v celoevropském měřítku zahrnovat až 70 miliard zařízení. Ekonomika komunikací a úspory z rozsahu, které broadband přináší, jsou klíčem k úspěchu. Nové myšlení v oblasti širokopásmového přístupu by mohlo poskytnout rozhodující startovní impuls pro opravdovou explozi aplikací IoT/M2M a budování potřebné národní infrastruktury.

Petr Beneš