Svatoslav Novák, vydavatel časopisu

Možná se může někomu zdát, že úvodníky v odborně-technickém časopise TELEKOMUNIKACE jsou někdy příliš zaměřené na stát či vládu. Omlouvám se těm, kterým to vadí, ale v mnoha případech jde o regulační rozhodnutí, strategie, aukce, o kterých je třeba psát a informovat. Progresivní vlády moderních států významným způsobem ovlivňují rozvoj ICT průmyslu. Rozumné vlády některých zemí, které jsou bohužel v recesi, přirozenému rozvoji digitální ekonomiky alespoň neházejí „klacky“ pod nohy a snaží se odstraňovat legislativní a byrokratické překážky. Pak jsou takové vlády, kterým o rozvoj moderních a progresivních oborů (které mohou významně pomoci ekonomice a růstu HDP) vůbec nejde, maximálně hledají možnosti, jak je více zdanit, „násilně“ regulovat a kontrolovat.

Naše nová vláda ještě před svým vznikem deklarovala jisté kroky v oblasti ICT v tzv. koaliční smlouvě. Ve stěžejním vládním dokumentu, v programovém prohlášení (v návrhu) se však objevilo ještě méně než v koaliční smlouvě. Osobně jsem to tak trochu čekal, ale že to bude až tak špatné… Řekl jsem si: „Kde je elektronizace veřejné správy, kde je Digitální Česko, kde je podpora razantnějšího rozvoje přístupových sítí nové generace, kde je e-Health, kde je vzdělávání, kde jsou investiční pobídky pro české i zahraniční ICT investory?“ Ujišťoval jsem se, že ministr průmyslu a obchodu má informace o tom, že internet do české ekonomiky přináší zhruba 350 miliard korun ročně a internetová ekonomika se na celkovém HDP země podílí 3,2 procenty, že dalších až 9,5 procenta pak Internet generuje v rámci přidané hodnoty v ostatních odvětvích ekonomiky. K tomu se přičítá dalších přibližně 500 miliard korun za export ICT služeb a výrobků ročně…

Sepsali jsme tedy jednostránkovou výzvu naší nové vládě, sestavenou z argumentů, které řešíme a prosazujeme v rámci ICT UNIE. Požádali jsme další asociace a sdružení, aby se k této výzvě připojily. Udělalo tak 13 subjektů nejen z oblasti ICT a internetové ekonomiky, ale také Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy ČR. Vláda nakonec přijala naši výzvu a ICT se objevilo v prioritách programového prohlášení: Efektivní využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejné správě a současně podpora internetové ekonomiky. Urychlení zavedení vysokorychlostního Internetu. Přijetí Strategie pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

Všichni z našeho oboru tento krok vlády velmi ocenili a věří, že uvedená priorita nezůstane pouze na papíře programového prohlášení nové, rozumné české vlády…