Svatoslav Novák,  vydavatel časopisu

Změní Digitální Česko 2.0 Česko…?

Naše vláda (tedy ta co vládla v březnu…) letos schválila renovovanou státní politiku Digitální Česko ve verzi 2.0. Již samotný podtitul této strategie „Cesta k digitální ekonomice“ signalizuje, že jde o dokument postihující širší oblast než pouze rychlý přístup k internetu a digitalizaci televizního a rozhlasového vysílání, což bylo obsahem první verze DigiČeska v režii ministra Martina Kocourka. Letošní březnová verze, za vedení ministra Martina Kuby, má mnohem větší ambice. Vláda dala jasný signál, že přistupuje k evropské iniciativě DIGITÁLNÍ AGENDA podle strategie EVROPA 2020, a podporuje rozvoj digitální ekonomiky a průmysl ICT v ČR. V idealistickém případě naplnění všech schválených opatření by se Česká republika mohla stát super moderní zemí, postavenou na celoplošné infrastruktuře (pevná i mobilní) skutečného vysokorychlostního internetového připojení, zvýší se dostupnost ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu a sociální postavení, bude existovat reálná podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti. Přístup občanů prostřednictvím internetu k informacím generovaný veřejným sektorem bude běžnou, čas šetřící skutečností. Ekonomika se změní zejména v oblasti vzájemné komerční komunikace, která nezná hranic v rámci otevřeného digitálního trhu. Nebude hendikepem doposud nevhodná poloha podnikání, ale otevře se prostor zejména inovativním firmám malého a středního rozsahu kdekoli v ČR.

To je ve velké míře teorie, která čeká na uvedení do praxe. A to je zásadní. Jak splnit v maximální míře schválená opatření, která v mnoha případech mají nadrezortní charakter. Musí existovat vládní lídr zajišťující kontinuální podporu. Bohužel politické sebedestrukce státu však takovým prorůstovým strategiím nenahrává, ale naopak zásadně škodí. Po jedné straně jsme si na tento český kolorit již zvykli, že předčasným koncem jedné a příchodem nové vlády se mění priority a tím i již schválené státní politiky. Proto je třeba vzít věci do „vlastních rukou“ a pomoci dobrým strategiím do života.

To se týká zejména jednoho zásadního opatření č. 3., kterým je podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mb/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mb/s minimálně pro polovinu domácnosti.

Úkolem Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (odpovídající za koordinaci DČ 2.0) vypracováním návrhu dalších opatření pro podporu výstavby sítí NGA (sítě nových generací), která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. Tento návrh po veřejné konzultaci bude předložen vládě ke schválení. Úkol patří Radě vlády, případně úředníkům z odpovědných ministerstev. V době turbulentních vládních a personálních změn je nutné, aby velkou část úkolů na sebe převzal soukromý sektor ICT a pomohl vypracovat reálné návrhy na změny vyhlášek či dokonce zákonů, aby se zlevnily poplatky v rámci územních řízení, aby navrhl nové možnosti umisťování kabelových vedení či nových levnějších technologických postupů, aby se pokusil o dohody s jinými infrastrukturními provozovateli o sdílení tras, případně vymyslet něco úplně nového co zde ještě nebylo. Je jasné, že současné bariéry a administrativní poplatky ženou ceny výstavby sítí nové generace „do pekel“. Stát společně se sektorem ICT má nyní jedinečnou šanci něco změnit. Pokud se tato šance propásne, budeme jen čekat a přešlapovat na místě. Pak můžeme zapomenout na digitální ekonomiku a konkurenceschopnost země.