Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

Rok 2012

Rok 2012 pomalu končí a bývá zvykem začít jej hodnotit. Nepředpokládám, že se ještě něco zásadního stane, přestože 21. prosinec je mediálně stále žhavé téma, podobně jako některé státní projekty v ICT.

Rok 2012 byl pro telekomunikace v porovnání s posledními lety poměrně významný. Očekávání, jak dopadne aukce uvolněných kmitočtů pro provozování nových mobilních technologií, je událostí číslo jedna. Otázky, zda vznikne nový konkurenční operátor, jak se změní ceny, jaké budou nové služby, jak budou skutečně rychlá mobilní data na LTE technologiích, jsou na místě a diskutuje o nich nejen odborná veřejnost.

Obsazování míst novými radními v Radě ČTÚ lze považovat také za události hodné zřetele. Zvláště, když mají přinést „nový vítr do plachet“ českých telekomunikací.

Rok 2012 přináší novou, komplexnější verzi Digitálního Česka s označením 2.0. Ministerstvo průmyslu a obchodu renovuje původní, vládou schválený dokument z roku 2010, který bohužel v mnoha bodech nebyl naplněn. Za úspěšný a splněný projekt z původního Digitálního Česka je však třeba zmínit digitalizaci televizního vysílání, které probíhalo v průběhu tří let a zasáhlo v podstatě celé obyvatelstvo České republiky. Tento celostátní projekt lze považovat za příkladný mnoha dalším zemím. Bohužel úspěšné projekty se neprezentují a pro média jsou neatraktivní.

Naopak rok 2012  je rokem, který se zapíše do dějin českého státního ICT. Historicky poprvé kvůli nepovedeným IT projektům došlo k odstoupení dvou ministrů české vlády a několika jejich náměstků. Postihlo to Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo dopravy. Je třeba říci, že od roku 2008  se začal razantně budovat státní informační systém. Tak zvaný. eGovernment obsahuje mnoho ICT projektů, počínaje komunikační infrastrukturou a letos konče základními registry. Realizace takto rozsáhlého díla je opravdu velmi náročná zejména za podmínek střídajících se vlád a odpovědných ministrů, náměstků a ředitelů, při platnosti novely zákona o veřejných zakázkách (podle které lze jen těžko realizovat sofistikované IT projekty) a za podmínek úspor za každou cenu. Není pak divu, že se najdou nápady, jak obejít platné těžkopádné normy, jak zajistit financování, když se zúžil rozpočet. O dalších důvodech nebudu spekulovat… A zpackané nebo korupcí opředené projekty jsou tím správným „masem“, ze kterého novináři velmi rádi vaří. Potom je obraz českého ICT velmi pošramocen.

Nedávno jsem obdržel dopis od pana předsedy vlády ČR. Reagoval na náš dopis, kterým jsme mu (ICT Unie) nabídli pomocnou ruku pro řešení procesů a standardů při budování státního informačního a komunikačního systému. Pan premiér nás mile překvapil. Pověřil Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost, která po tři čtvrtě roce opět ožívá, aby se věcí zabývala. Jen doufejme, že bude mít dosti pravomocí a síly zavést pořádek a kontrolu.

V rokoce 2012 ICT Unie poslala dopis panu ministru průmyslu a obchodu s výzvou, aby se ujal role „lídra“ českého ICT průmyslu, za naší plné podpory. Pan ministr nemile překvapil. Odepsal, že se máme obrátit na vrchního ředitele pro oblast pošty a telekomunikací. Tož tak v roce 2012…

Vážení čtenáři, přejeme Vám krásné svátky vánoční a pevné zdraví a štěstí v novém roce 2013!