Svatoslav Novák, vydavatel časopisu Telekomunikace

SUPERÚŘEDNÍK versus realita

Podívejte se prosím na www.superurednik.cz.

Nelekejte se.

SUPERÚŘEDNÍKA vytvořilo Sdružení pro informační technologie a telekomunikace (ICT Unie) jako nebezpečnou fikci, která by mohla začít žít ve státní správě jako náhrada ICT. Je pravda, že v poslední době mohli někteří ministři velmi vážně uvažovat o návratu k osvědčenému papíru, peru a razítkům. Některé kauzy z oblasti státní informatiky by tomu mohly být příčinou.

Kampaň SUPERÚŘEDNÍK chce upozornit na nedobrý stav českého ICT v porovnání s ostatními evropskými zeměmi. Evropská komise v nedávné době vydala data týkající se úrovně eGovernmentu, počítačové gramotnosti občanů, úrovně telekomunikací, zejména vysokorychlostního přístupu k internetu a dalších parametrů (viz: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard). Detailní rozbor uvedeného průzkumu bude zveřejněn v našem časopise. Co je však v tuto chvíli důležité, že díky této kampani se začala média více zajímat o oblast informačních technologií. A nejen média, ale hlavně cílová skupina kampaně, což je státní správa.

Výsledky prezentované Evropskou komisí se mohou zdát v některých případech jako vyhovující, ale naše podprůměrnost v mnoha položkách je alarmující. Ať již jde o digitální gramotnost nebo podíl vysokorychlostního přístupu k internetu v domácnostech či hustotu optických přípojek, je vidět, že se u nás něco děje, tedy spíše neděje. Poslední kapitola o investicích telekomunikačních operátorů ukazuje, že poptávka po vysokorychlostních službách není pravděpodobně dostatečně generována. V naší zemi jde o investice do telekomunikací ve výši zhruba 11 % celkových výnosů. Nejnižší investice jsou v Británii (9 %), ale mnohem větší rozvoj se odehrává v Bulharsku (25 %) nebo Nizozemsku (24 %). Proč tomu tak je? Samozřejmě jde o původní úroveň „telefonizace“ a budování přístupových sítí nové generace. Ale generování poptávky po rychlém přístupu k internetu má v rukou v současné době právě stát. Úroveň elektronizace státní správy, samosprávy, zdravotnictví, školství a de-byrokratizace je v přímé úměrnosti s rychlostí výstavby těchto sítí. Pokud občané a firmy budou moci využívat užitečné aplikace šetřící jejich čas, pak věřím, že reakce provozovatelů telekomunikačních sítí bude rychlejší. Konkurenční prostředí pak zajistí zvýšený podíl na investicích.

Na zataženém českém ICT nebi se trošku rozjasnilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo přes prázdniny novou verzi Digitálního Česka ve verzi 2.0, kterou předložilo i odborné veřejnosti k nahlédnutí a komentáři. I když to bylo jen na pár dní, objevilo se poměrně dost zásadních připomínek. Tyto připomínky můžete nalézt na webu ICT Unie. Doufejme, že budou v maximální míře zakomponovány do finální podoby této státní politiky. Vzhledem k tomu, že úkoly z první verze Digitálního Česka z roku 2010 nebyly v podstatě vůbec plněny, nezbývá než přát panu ministrovi průmyslu a obchodu Kubovi hodně odvahy a síly donutit i ostatní rezorty vlády k plnění opatření z nové verze.