Svatoslav Novák a redakční rada časopisu Telekomunikace

Vážení a věrní čtenáři časopisu Telekomunikace,

v prvé řadě bych chtěl poděkovat vám čtenářům za věrnost tomuto časopisu, současně také těm, kteří tento časopis vytvářejí, a zejména těm, kteří do něj přispívají odbornými články. Samozřejmě speciální dík patří české společnosti Telefónica O2 a slovenskému T-Comu, kteří jsou „rodiči Telekomunikací“ už řadu let!

„Takže rok 2011 se již žene do svého konce.“ Díky psaní těchto závěrečných, resp. výročních úvodníků se mi zdá, že čas se nějak neustále a podezřele zrychluje. Ve Feedbacku, tedy bulletinu ICT Unie, jsem si dovolil zveřejnit svůj hodnotící úvodník, z něhož některé věty zopakuji, neboť nic nového již v prosinci nevymyslím. Děkuji za pochopení… Nebudu se v předvánočním období vyjadřovat k „ne-pozitivním“ záležitostem v životě telekomunikací a ICT obecně.

Rád bych vyzvedl tři záležitosti roku 2011. První, která stojí za zmínku, je konkurenceschopnost České republiky. Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR na roky 2012 až 2020 letos připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s mnoha odborníky a nestátními subjekty a zejména za přispění Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ji vláda schválila letos v září. Rada bude realizaci Strategie řídit. Dokument má ambiciózní cíl — vrátit Českou republiku mezi 20 zemí na světě, které dokážou nejlépe čelit současným i budoucím globálním výzvám. V posledních letech jsme se jen propadali a nyní jsme v žebříčku Světového ekonomického fóra na 38. místě. Pro náš ICT obor je důležité, že Strategie obsahuje teze z oblasti eGovernmentu a z oblasti telekomunikací.

„Digitální Česko vymaže e-propast“ je jednou z proklamací Strategie. Pěkné…, ale jak toho prakticky dosáhneme, asi zůstane otevřenou otázkou. Pokud český stát nenajde odvážnou progresivní a pragmatickou (de)regulaci, která nepoškodí současné hráče telekomunikačního trhu, a pokud stát nevyužije velkou porci z připravovaných unijních 9 miliard eur na podporu broadbandu, tak se asi nic moc nepohne. Možná je to i „hozená rukavice“ pro ICT asociace, zda společně s operátory nenajdou celonárodní projekt pro vysokorychlostní internet, který by motivoval k masivnější výstavbě sítí nové generace a současně z balíku eGovernmentu nabízel nové přínosné služby občanům a firmám. Jsem přesvědčen, že je třeba spojit síly současných konkurentů a takový projekt navrhnout, prosadit a opět roztočit zatuhlá kola telekomunikací.

Druhou událostí roku 2011 byla Světová telekomunikační výstava. ICT Unie dokázala v říjnu společně s ČVUT zrealizovat jak po finanční (za pomoci MPO), tak po věcné stránce český stánek na světové výstavě ITU TELECOM WORLD 2011 v Ženevě. Je tomu už hodně let, kdy tato megaakce byla největší telekomunikační událostí na světě. Světové firmy a operátoři se předváděli před vládními delegacemi, kdo je lepší a kdo má větší ambice někoho zprivatizovat či něco dodat. Nyní se situace úplně změnila. Letošní Ženeva prezentovala národní stánky zejména zemí Afriky a bývalého Sovětského svazu. Několik evropských zemí se vedle nich krčilo ve stínu dvou telco dodavatelů – Huawei a ZTE. Uvádím to jako příklad pozitivní obchodní agresivity právě čínských firem, pro které je africký kontinent již dlouhodobě předmětem zájmu. Proto jsem při zahajovacím projevu na našem stánku doporučil českým vystavovatelům opustit jejich výstavní kóje a vyrazit do afrických a „sovětských“ stánků dobývat svět.

Třetí věc, o kterou se chci s vámi podělit, je již zmíněna v bulletinu ICT Unie a týká se zájmu státu o telekomunikace a IT. Nejen v letošním roce se snažíme budovat nový průmysl, jemuž ve zkratce říkáme ICT. O ten se musíme společně s dalšími asociacemi starat více a více. K tomu však logicky potřebujeme odpovědné partnery na straně státu, který se tak trochu zmítá v oblasti HR (lidských zdrojů). Ministři, náměstci a vrchní ředitelé se nám mění poměrně často (krabice džusu mívá delší trvanlivost ), projekty se posunují kvůli opakovaným 100 dnům hájení nově nastupujících. Vládní reprezentace pro ICT průmysl v zahraničí v podstatě neexistuje. Možná i to je výzva, jak za pomoci oborových asociací a ICT průmyslu udržet kontinuitu rozvoje a konkurenceschopnosti státu.

Dovolte mi popřát vám krásné Vánoce 2011 a pevné zdraví a úspěch v roce 2012!