Petr Beneš, šéfredaktor a vydavatel

Digitální dividenda aneb broadband pro každého?

Se zvyšující se přenosovou rychlostí roste i tzv. digitální propast (digital divide). Širokopásmový přístup k internetu nabývá na důležitosti a slouží nejen jako zdroj informací, ale i jako zábavní a informační médium. Tyto funkce nabízely dosud jen rozhlas a televize. Prostřednictvím IPTV, VoIP a dalších funkcí se internet stává stále více univerzálním médiem a nabývá tak dále na významu.

S ukončením přechodu rozhlasu a televize z analogové technologie na digitální se uvolní část kmitočtového spektra dříve pro šíření těchto médií nezbytná a využívaná. Díky digitální technologii se efektivita využití kmitočtového spektra značně zvýší. S tím spojené uvolnění některých kmitočtů je pak označováno jako digitální dividenda. Uvolněné kmitočtové spektrum v rámci digitální dividendy v pásmu UHF leží mezi 790 a 862 MHz. Důležitým aspektem digitální dividendy je, že uvolněné frekvence UHF leží z fyzikálního hlediska ve zvláště atraktivní oblasti spektra.

Využití digitální dividendy v kmitočtovém pásmu 790 až 862 MHz systémy pro mobilní vysokorychlostní komunikaci může přinést novou kvalitu do konkrétních aplikací díky příznivějším parametrům šíření signálu v tomto pásmu a z toho vyplývající možnosti sdílení technické infrastruktury sítí DVB-T, což je jeden z důvodů předpokládané vyšší ekonomické efektivity nových mobilních komunikačních systémů.

Frekvence pásma UHF jsou pro mobilní i fixní rádiové aplikace ty nejvhodnější. Služby UMTS (2,1 GHz) a WiMAX (3,5 GHz) jsou ve vyšších kmitočtových pásmech a mají malý dosah, čímž se plošné pokrytí značně prodražuje a úplného pokrytí území není možné dosáhnout. Spektrum digitální dividendy naproti tomu nabízí optimální podmínky, přenosovou kapacitu a pokrytí. Vedle technologií LTE nebo HSPA+ přichází v úvahu opět WiMAX. V pásmu 3,5 GHz sice není schopen obsloužit venkovské oblasti, mimo jiné díky vysokým nákladům a špatnému pronikání budovami, avšak v pásmu UHF může představovat jednu z alternativ. Pro efektivní využití rádiového spektra v pásmu 790 až 862 MHz musí být zajištěno optimální oddělení duplexních systémů s ohledem na sousední systémy DVB-T.

V současné době probíhá velmi intenzivní soupeření dvou tržních sektorů elektronických komunikací o způsob využití digitální dividendy. Na jedné straně stojí sektor poskytovatelů vysílání (reprezentovaný EBU), který má jasné plány na její využití pro účely zvýšení kvality a rozšíření služeb zemského televizního digitálního vysílání (HDTV/3DTV, větší programová nabídka). Na straně druhé stojí sektor mobilních operátorů, který se snaží prosadit způsob harmonizace digitální dividendy umožňující další rozvoj mobilních služeb buď v konvergované podobě se službami televizního vysílání, anebo v podobě nových technologií umožňujících výstavbu sítí pro vysokorychlostní mobilní přístup.

Zemské digitální vysílání má nepochybně budoucnost. Průzkumy ukazují, že zájem o DVB-T roste i mezi mladou generací a zemský příjem se těší oblibě v územních aglomeracích. Lidé, kteří často sledují televizi mimo obývací pokoj, využívají rádi nabídky zemského digitálního vysílání – na rekreaci, v obytných přívěsech, automobilech, na lodích. Zemské digitální vysílání představuje jediný mobilní způsob příjmu televize. Systém Long Term Evolution (LTE) je sice vysoce výkonný rádiový standard avšak se všemi nevýhodami spojení One to One.

Která technologie se v pásmu UHF nakonec usídlí, je zatím zcela nejasné. Pro pásmo UHF nebyla totiž žádná technologie speciálně koncipována.