Autor článku: Patrik Jalamudis, Telekomunikace 2011-05.

Tento článek navazuje na článek uvedený v předcházejícím čísle, který byl orientován více teoreticky – rozebíral standardy VDSL2, nové funkční vlastnosti které jsou ve VDSL2 technologii implementovány a na požadavky, které vyplynuly z požadavků na zřizování služeb a zejména související s minimálním přerušením provozu při migraci zákazníků ze služeb provozovaných technologií ADSL/ADSL2+ na nově zaváděnou technologii VDSL2.

V dnešní části článku se popisuje technologie VDSL2 instalovaná v technologických objektech naší společnosti, zabývá se vyčíslením pokrytí populace a domácností v ČR nově zaváděnou technologií.

Dále se článek zaměřuje na popis rozdílné filozofie při návrhu služeb a jejich parametrů s využitím technologie VDSL2 oproti službám na technologii ADSL2+.

Více v časopise…