Autor článku: Tomáš Látal, Telekomunikace 2011-04.

V tomto článku bych se chtěl zabývat možnostmi sítí IP/MPLS v oblasti přenosu technologie multiplexu v časové oblasti (Time Division Multiplexing), TDM, která se v současných telekomunikačních sítích stále využívá. TDM rozhraní obsahuje mnoho starších zařízení, která nelze vyměnit ať už z technologických nebo finančních důvodů. Způsoby začleňování TDM provozu do IP/MPLS sítí jsou defi novány v doporučeních RFC 4553 a RFC 5086 organizace IETF o nichž se zmíním v dalším textu.

Více v časopise…