Autor článku: Robert Bešťák, Telekomunikace 2007-04.

Technologie HSDPA, jež byla zavedena do UMTS rámci Release 5, zavádí řadu nových či vylepšených technik (např. rychlá adaptace parametrů spoje, Hybrid ARQ nebo 16-QAM). Tyto techniky umožňují zvýšit přenosovou rychlost na rádiovém rozhranní UMTS v sestupném směru až na 14,4 Mbit/s. Tento článek se podrobněji zabývá hlavními vlastnostmi technologie HSDPA.

Více v časopise…