Autor článku: Ladislav Strnad, Telekomunikace 2008-07.

Příspěvek se přehledně zabývá otázkami synchronizace při propojení sítí, které pracují na různých protokolech. Poukazuje na možnost rozšíření působnosti platných síťových plánů a na účelnost vyšetřování ztrát informace ve spojení.

Více v časopise…