Autor článku: David Krčmařík, Telekomunikace 2007-04.

V tomto článku jsou shrnuty základy superkontinua a jeho potenciální uplatnění v praxi. Jsou zde uvedeny základní rovnice nutné pro popis optického vlnění šířícího se vlnovodem. Pomocí simulací je odvozen optimální tvar pulzu pro generaci superkontinua. Je také prodiskutován a ukázán na grafech vliv několika parametrů pro generaci superkontinua. V článku je uvažováno vysoce nelineární vlákno HNLF.

Více v časopise…