Autor článku: klub ICTU, Telekomunikace 2012-03.

Cílem tohoto dokumentu je vytvořit podklad pro usnadnění dosažení souladu v chápání rozsahu a komplexnosti ICT zakázky mezi zadavatelem a dodavatelem. Dokument má ambici sjednotit klíčové pojmy tak, aby vznikl slovník pojmů, díky kterému by zadavatelé a dodavatelé mohli „mluvit stejnou řečí“. Pro uvědomění si kontextu byla jako vhodná paralela pro připodobnění, díky hmatatelnosti a široké znalosti pojmosloví ve společnosti, vybrána oblast stavebních projektů a zakázek.

Více v časopise…