Autor článku: Jiří Vodrážka, Pavel Lafata, Telekomunikace 2010-01.

Pro účely výuky a praxe byl vytvořen výpočetní nástroj pro kalkulaci útlumové bilance pasivních optických sítí (PON) různých topologií a konfi gurací. Program je dostupný on-line na webovém serveru http://matlab.feld.cvut.cz, nebo ke stažení jako spustitelný soubor pro prostředí Matlab. Výstupem programu je vedle kalkulace i doporučení technologie podle standardu vhodného pro dané podmínky.

Více v časopise…