Autor článku: Radomír Šenkýř, Telekomunikace 2011-02.

Tento příspěvek se věnuje principům a různým metodám sledování kvality v telefonních sítích a jejich vývoji v čase. Rozebrány jsou technologické způsoby detekce správné funkce nebo naopak poruch, provozních anomálií, jejich statistik a dat pro posuzování spolehlivosti či nespolehlivosti poskytování telefonních služeb s očekávanou kvalitou. Dále jsou uvedeny příklady systémových řešení při použití současných komunikačních technologií.

Více v časopise…