Autor článku: František Ruda, Telekomunikace 2008-06.

Novinky v normalizaci oboru Vláknová optika a oborech souvisejících (1. část)

Více v časopise…