Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-02.

V současné době vidíme rozmach vývoje sítí nové generace (NGN). Viděli jsme to na konferenci FTTH v roce 2017 v Marseille. Myslíte si, že optické vlákno bude udržovat své technologické postavení v dlouhodobém horizontu?

Předpokládám, že současná rychlost vlákna se v budoucnosti dále zrychlí, neboť vysokorychlostní propojení je nepostradatelné pro většinu aspektů života, včetně podnikání a veřejné správy. Optické vlákno je jedinou infrastrukturou budoucnosti, která umožní vysokorychlostní, vysoce kvalitní pevné a bezdrátové širokopásmové přístupové sítě a podporuje inovaci a konkurenceschopnost ve všech odvětvích podnikání. Všechny špičkové technologie a služby, které přeměňují naše hospodářství a společnost prostřednictvím jejich využití v oblastech, jako je průmysl, doprava, zdraví a vláda, se budou stále více opírat o optické vlákno. Vysokorychlostní připojení se téměř stalo naším základním právem, a proto se dostupnost konkurenceschopného a cenově dostupného optického vlákna stále více stává politickou prioritou, neboť přínosy pro společnost podle investorů často přesahují přímé hospodářské výhody.

Více v časopise…