Rozhovor vedl Svatoslav Novák, NEXT GENERATI@N Telekomunikace 2017-04.

Co je vlastně ČD – Telematika? Je telekomunikačním operátorem, nebo poskytovatelem telematických služeb?

ČD – Telematika není jenom klasickým telekomunikačním operátorem, protože když nás budete porovnávat s Cetinem a další konkurencí v té oblasti podnikání v telekomunikacích, tak pro nás čistě telekomunikační služby tvoří asi 30 % obratu. My jsme z definice vlastně drážní firma, která poskytuje i telekomunikační služby, a podle toho se naše pozice na telekomunikačním trhu odvíjí. Podle toho jsme i organizovaní, máme dvě divize. Jedna divize poskytuje infrastrukturální služby železničnímu sektoru a druhá služby telekomunikační. Ty infrastrukturální služby poskytujeme primárně českým železničním dopravcům a českému drážnímu sektoru infrastruktury. Nejen v této oblasti se ale snažíme využít znalosti, které máme, proto často přicházíme s projekty, které obě naše oblasti vzájemně propojují.

Více v časopise…